vi.news
36

Thêm thông tin cơ bản về bảng câu hỏi nghi thức cổ

Bảng câu hỏi về Phụng vụ cổ đã được viết bởi Francis, MarcoTosatti.com (ngày 26 tháng 4),

"Có vẻ như Francis đã tiếp xúc với một số linh mục thực hành phụng vụ truyền thống và ông tự nhận ra rằng họ không 'cứng nhắc', dù chỉ một chút."

Francis cũng nhìn thấy sức sống của Nghi thức cổ, và do đó, ông muốn tìm hiểu hiện tượng này.

MarcoTosatti.com tin rằng cuộc điều tra "có lẽ" không bắt nguồn từ "ý chí tiêu cực."

Ông biết rằng nó được thực hiện theo các khu vực địa lý: Châu Á, rồi Châu Mỹ và Châu Âu.

MarcoTosatti.com loại trừ khả năng có kế hoạch để cấm Lễ Thánh cổ, bởi vì điều này là không thể, nhưng để hạn chế nó bằng cách cấm Tuần Thánh tiền 1955 hủy bỏ sự cho phép chung để cử hành nó, và do đó giới hạn nó vòng tròn của các cộng đồng linh mục Thánh lễ cổ.

Hình ảnh: © Joseph Shaw, CC BY-NC-SA, #newsWbykxeqktz