CÓRKA MARYI
11.9K

Matka Zbawienia: Tak wielu nie słucha teraz tych Orędzi, Moje dziecko, ale po tym, jak będzie miało miejsce Ostrzeżenie, będą słuchać

Mother of Salvation: So many are not listening, my child, to these Messages now, but after The Warning takes place they will

KSIĘGA PRAWDY/ THE BOOK OF TRUTH

sobota, 4 lutego 2012 roku, godz. 10.09

Moje dziecko, zło szybko rozprzestrzenia się w pewnych częściach świata. Gdy nienawiść w duszach przygotowuje wojny, to w tym samym czasie Duch Święty napełnia w różnych częściach świata dusze innych. Walka o dusze się rozpoczęła. Dobro przeciw złu.

Moje dziecko, nigdy nie zakładaj, że te zatwardziałe dusze są tymi bez wiary lub z letnią wiarą. Wiele pełnych współczucia wierzących w Mojego Syna, Jezusa Chrystusa, zostanie teraz zmienionych przez pokusy. Ich umysły zostaną wypełnione wątpliwościami, co uczyni ich ślepymi na Słowo Mojego umiłowanego Syna, gdy przemawia On do świata przez ciebie, Moje dziecko. Ich nienawiść, gdy będą atakować Jego święte Słowo, będzie tak potężna jak nienawiść okazywana przez morderców ich ofiarom. Nienawiść pochodzi od zwodziciela.

Kłamstwa są rozpowszechniane przez złego, który wykorzystuje słabe dusze do podważania prawdy. Nienawiść jest nienawiścią. Nie ma jej dwóch rodzajów. One są tym samym.

Pycha tych wiernych dusz zostanie teraz pobudzona, gdy zły dokonuje ostatecznej próby, aby zapobiec rozpowszechnianiu tych najpilniejszych Orędzi dla świata.

Mój Syn potrzebuje wsparcia Swoich umiłowanych wyznawców, aby stworzyć Swoją Armię na ziemi. Armia ta będzie się składać z Jego wiernych wyznawców. Bądźcie pewni, że będzie to grupa tych, których serca zostaną najpierw wzmocnione.

Nie może stwardnieć dusza, która już jest w ciemności. A więc to te dusze, które są w Świetle, będą kuszone przez zwodziciela. Będą one wtedy rozpowszechniać kłamstwa, aby ranić Mojego Syna i opóźniać to Dzieło. Nie będą rozumiały, że dzieje się to z nimi, ponieważ myślą, że ich obowiązkiem będzie bronić prawdziwego Słowa Mojego Syna.

Poprzez doszukiwanie się błędów w tych Orędziach, które ci daję, Moje dziecko, Mój Syn będzie dręczony. Szczególny fundament Jego Kościoła wkrótce odwróci się od Niego. Wyprą się Go, a potem ponownie Go ukrzyżują.

Pycha uniemożliwia im otworzenie oczu, gdy On stoi teraz przed nimi z kochającymi i otwartymi Ramionami. Moje dziecko, wzywam wszystkie dzieci Boże, aby się złączyły w jedno i walczyły o zbawienie wszystkich dusz.

Tak wielu nie słucha teraz tych Orędzi, Moje dziecko, ale po tym, jak będzie miało miejsce Ostrzeżenie, będą słuchać. Módlcie się, módlcie się, módlcie się za te dusze, które wyrządzają krzywdę, obmawiają was i szerzą nieprawdę o was.

Dam wam teraz Modlitwę Krucjaty, aby prosić o ochronę dla wszystkich Moich wizjonerów i tych wybranych w tych czasach przez Boga Ojca do rozpowszechniania Jego najświętszego Słowa na ziemi.

Modlitwa Krucjaty 25
O ochronę dla wizjonerów z całego świata

O Boże Najwyższy, błagam Cię o udzielenie ochrony wszystkim tym na całym świecie, którzy przekazują Twoje Orędzia.

Modlę się, żeby byli chronieni przed nienawiścią innych.

Proszę, aby Twoje najświętsze Słowo szybko rozprzestrzeniało się po całym świecie.

Chroń tych, którzy przekazują Twoje Orędzia, przed zniesławieniem, zniewagami, kłamstwami i wszelkiego rodzaju zagrożeniami.

Chroń ich rodziny i nieustannie osłaniaj ich w Duchu Świętym, tak aby Orędzia, które przedstawiają światu, były przyjmowane ze skruszonymi i pokornymi sercami. Amen.


Moje dziecko, pycha jest cechą, która jest najbardziej niemiłą w Oczach Mojego Ojca. Jest to dla Niego bardziej bolesne, kiedy grzech pychy wdziera się do dusz pobożnych i do świętych dusz, kiedy odmawiają przyjęcia Prawdy Jego świętego Słowa przekazywanego dzisiaj światu przez Jego posłańców. Muszą prosić o Dar prawdziwego rozeznania, który będzie dany przez Moc Ducha Świętego jedynie duszom pokornym, z sercem czystym, wolnym od pychy i wyniosłości.

Wasza umiłowana Matka
Matka Zbawienia

* * *

za: jezusdoludzkosci.pl
Mother of Salvation: Hatred is hatred. There are no two types. They are the same

_________________________________________________________________

PROSZĘ, ZOBACZ:

Księga Prawdy - Ostrzeżenie (Oświetlenie Sumienia)

I PRZECZYTAJ:

JEZUS: Otworzę wkrótce umysły tych, którzy w tych Orędziach nie rozpoznają Słowa Boga

________________________________________________________________
CÓRKA MARYI
"Moje dziecko, pycha jest cechą, która jest najbardziej niemiłą w Oczach Mojego Ojca. Jest to dla Niego bardziej bolesne, kiedy grzech pychy wdziera się do dusz pobożnych i do świętych dusz, kiedy odmawiają przyjęcia Prawdy Jego świętego Słowa przekazywanego dzisiaj światu przez Jego posłańców. Muszą prosić o Dar prawdziwego rozeznania, który będzie dany przez Moc Ducha Świętego jedynie duszom …More
"Moje dziecko, pycha jest cechą, która jest najbardziej niemiłą w Oczach Mojego Ojca. Jest to dla Niego bardziej bolesne, kiedy grzech pychy wdziera się do dusz pobożnych i do świętych dusz, kiedy odmawiają przyjęcia Prawdy Jego świętego Słowa przekazywanego dzisiaj światu przez Jego posłańców. Muszą prosić o Dar prawdziwego rozeznania, który będzie dany przez Moc Ducha Świętego jedynie duszom pokornym, z sercem czystym, wolnym od pychy i wyniosłości."