CÓRKA MARYI
111.3K

JEZUS: Módlcie się, módlcie się, módlcie się o nawrócenie całego świata podczas Ostrzeżenia ...

KSIĘGA PRAWDY

czwartek, 19 lipca 2012 roku, godz. 7.00

Moja szczerze umiłowana córko, wielki plan oszukania dzieci Bożych jest knuty, aby zniszczyć dowód Mojego istnienia. Wkrótce wielu wyjdzie udając Moje święte, pobożne sługi, aby spróbować zniszczyć wiarę we Mnie, waszego umiłowanego Jezusa. Zaczną od kwestionowania Moich Narodzin, czystości Mojej Matki i Mojego Zmartwychwstania. Będą demonizować wszystkie te rzeczy jako fałszywe i przedstawią coś, co nazywają dowodem, aby sprawić, że tak wielu chrześcijan, jak to możliwe, nabierze wątpliwości co do Mojego Życia na ziemi. Będą wymyślać kłamstwa na temat Mojego Ukrzyżowania i orzekać w sprawie Mojej moralności. Wtedy zaczną atakować relikwie, podważać je i starać się przedstawić jako nic innego jak zabobon w umysłach chrześcijan.

Jest także Całun Turyński, tkanina, która przykrywała Moje martwe Ciało w grobie. W końcu zaprzeczą, że jest autentyczny, i będą propagować kłamstwa. Powiedzą, że Moje Ręce są za długie i będą to kwestionować. Jednak nie udaje im się zrozumieć tortur, które Moje Ciało musiało znosić podczas Ukrzyżowania. Podczas Ukrzyżowania Moje Ręce zostały wyrwane ze stawów, a wizerunek na Całunie Turyńskim ukazuje, że tak było. Następnie będą próbowali udowodnić, że Zmartwychwstanie nigdy nie miało miejsca. Będą głosić wszelkie kłamstwa, bo są tak bardzo zdesperowani, żeby usunąć wszystkie ślady po Mnie. Później wszystkich tych, którzy się nawrócą podczas Ostrzeżenia, będą próbowali pozbawić świętych sakramentów i świętej Biblii.

Usuną Biblię z większości miejsc. Wprowadzą nową fałszywą książkę, która będzie głosić, jak powiedzą, znaczenie miłości wzajemnej. Będą wykorzystywać miłość, którą chrześcijanie mają w swoich sercach, Dar od Boga, aby ich zmanipulować, żeby przyjęli przesłanie tak zwanej miłości. Powiedzą: miłujcie się wzajemnie. Teraz pokochajcie nawzajem swoje religie. Połączcie się jako jedna religia i okażcie prawdziwą miłość do waszych braci i sióstr. Ukrytym przesłaniem będzie jednak miłość do samego siebie. Najpierw pokochaj siebie, a będzie ci łatwiej kochać bliźniego swego – to będzie ich przesłanie, i będzie to największe kłamstwo, do którego przełknięcia zmuszą was, Moi wyznawcy.

Miłość do samego siebie przed innymi obraża Boga. Jest egoistyczna. Nie słuchajcie kłamstw. Ale oni będą tak przekonujący, że wielu uwierzy w to, co im powiedzą i pójdą za przywódcą tej jednej światowej religii jak owce na rzeź. Przenikanie nowej światowej religii do tak wielu narodów zostanie zaakceptowanie przez wiele rządów. Będą bezwzględnie usuwać prawa chrześcijańskie. Potem utworzą prawa zakazujące wszystkich religii, zwłaszcza chrześcijaństwa. Będą nakładać kary na tych, którzy nie podporządkują się ich żądaniom. Źródłem całego tego zła będzie komunizm. Nie dlatego, że komunizm promuje ateizm. Stanie się tak, ponieważ będzie szerzył nienawiść do Boga.

Rosja i Chiny będą u władzy w wielu narodach, zaczynając od Europy. Unia Europejska, Bestia z dziesięcioma rogami, zostanie pożarta przez drugą Bestię, bardziej bezwzględną i silniejszą. I komunizm się zakorzeni, zanim się wszędzie rozprzestrzeni. Ten okres nie będzie trwał długo. Będzie krótki. Wasze modlitwy osłabią skutki, ale to zostało zapowiedziane i nastąpi.

Módlcie się, módlcie się, módlcie się o nawrócenie całego świata podczas Ostrzeżenia. Jeśli większość dusz się nawróci, to wiele z Wielkiego Ucisku będzie mogło zostać złagodzone i tak się stanie.

Wasz Jezus

* * *

za: jezusdoludzkosci.pl
fatherofloveandmercy.wordpress.com/…/my-arms-were-pu…

___________________________________________________________________

PROSZĘ, ZOBACZ:

Księga Prawdy - Ostrzeżenie (Oświetlenie Sumienia)

___________________________________________________________________