Clicks3.3K

Video: Rozhovor s otcom Elpidiosom Vagianakisom o značke Antikrista

Video: Rozhovor s otcom Elpidiosom Vagianakisom o značke Antikrista

Otázka 1/: Otče, bolo už veľa o značke /znaku/ a o čipe napísané, ktorý bude ľuďom v časoch Antikrista vnucovaný ľuďom do tela. Čo by ste mohli k tomu povedať?
Odpoveď: Ľudské telo, moje dieťa, je jeden z najmajestátnejších zázrakov stvorenia Boha. Možno povedať, že je zo všetkých stvorení jedinečný. Boh chcel teda, aby naše telo, do ktorého On našu nesmrteľnú dušu vsadil ako do chrámu, bol od nás, všetkých svojich detí uctievaný ako Boh Otec a Kráľ. Sväté Písmo hovorí, že sme chrámy živého Boha. Satan nemôže dušu človeka dobyť, keď predtým nedobyl jeho telo.

Preto sa pokúša tisícimi spôsobmi naše telo infikovať, aby už viac nebolo Božím chrámom a mohol ho takto ovládať. Doteraz sa pokúšal satan človeka ovládať, tým že využíval jeho ľudské slabosti. Tým urobil človeka nakloneným, náchylným k mnohým veľkým hriechom ako: nemorálnosť, drogy, vražda, mágia a ďalšie. Ale zakaždým, keď človek svoje hriechy ľutoval, a Boh mu odpustil, boli jeho zväzky a plány zničené.

Tak musel satan hľadať inú cestu, aby ľudského ducha a myšlienky neustále kontroloval, aby mohol lepšie priania a emócie lepšie riadiť, kontrolovať a ovládať. Metódu, žiaľ našiel. S umelou PC-inteligenciou a celou radou špecifických a špecializovaných vakcín, zasahuje do reťazca ľudského genetického kódu v DNA a túto mení. Týmto odteraz bude pôsobiť zmutovaná ľudská DNA namiesto tej od Božskej Inteligencie, ako ju Boh stvoril, podľa rozkazov umelej inteligencie konať, pričom tieto rozkazy pochádzajú zo satanského štábu antikrista.

Aby lepšie každú osobu individuálne kontrolovali, tvorí niekoľko elementov kód v zmutovanej ľudskej DNA, nutnú základňu, aby identitu, exkluzívnu identitu, nahradili osobným číslom, ktoré pre každú osobu je jedinečné. Toto osobné číslo DNA človeka bude nevymazateľné, trvalé a neodvolateľné.

Toto číslo osoby, pred ktorou je uvedené číslo 666, bude označovať, komu táto osoba patrí, a bude teda zaregistrované v centrálnom počítači antikrista slávneho zvieraťa, s ktorým budú prepojené všetky ostatné počítače satanistického antikristovského štátu. Aby však všetky počítače mohli ľahko čítať toto ľudské číslo, na povrchu ľudského tela, na čele a na ruke sa vytvorí prepájací symbol. Týmto bude každé ľudské konanie ako úspory, kupovanie, predávanie a všeobecne každá transakcia a aktivita úplne kontrolovaná a závislá od svojho špecifického osobného čísla. Toto číslo bude, v skratke, jeho oficiálnou identitou. Bez tohto čísla táto osoba jednoducho nebude existovať. Satanov plán v pravej fáze je teda taký, transformovať ľudské telo na mobilný transceiver /vysielačo-prijímač/, presne ako mobilný telefón, ktorý môže týmto veľmi ľahko ovládať.

Otázka 2/: Akými spôsobmi môže dôjsť k tejto konverzii človeka na mobilný transceiver, teda na mobilný prijímač a vysielač ???
Odpoveď:
Aby človek postavil dom, potrebuje dve veci: stavebný materiál a zodpovedných remeselníkov, ktorý pracujú na tom ako ho postaviť urobiť ho funkčným so všetkým čo k domu patrí. Pokiaľ ide o materiály, ktoré sú potrebné na stavbu novej ľudskej mutovanej DNA, satan sa postaral o to, aby sa v ľudskom tele hromadili pomaly, postupne a kúsok po kúsku. Preniesol ich do nášho tela prostredníctvom toho, čo jeme, pijeme a dýchame, ktoré predtým kontaminoval rôznymi pre oko neviditeľnými látkami, s vysokou úrovňou nanotechnológií.

Ďalej bude hrať úlohu séria 7 vysoko špecifických vakcín skrz 7 špecifických techník, pomocou ktorých bude nová mutovaná ľudská DNA vyrobená z látok, ktoré už vstúpili do ľudského tela.
Účelom 7 vakcín bude postupne oslabiť a nakoniec zničiť pôvodného človeka skrz vyradenie 7 darov Ducha Svätého a prebudovanie sa na „pseudochrám boží“ = antikristov majetok.
Najdôležitejšia zo siedmich vakcín bude tá siedma. Táto vakcína bude korunným klenotom nanotechnológií, pretože zavedie neodvolateľný prvok do konečne mutovanej ľudskej DNA, ktorý obsahuje potrebný kód, na ktorom je napísané číslo, pečať človeka.

Opakujem, obnova pôvodného stavu ľudskej DNA, nebude viac možná a preto budú tí, ktorí obdržali satanskú pečať, v dôsledku ich deštruktívneho rozhodnutia o ich existencii, držaní v zajatí na celý život .
Toto číslo, moje dieťa, nebude niečo viditeľné, čo možno odstrániť z ľudského tela, ale niečo neviditeľné, pretože to bude jedno s ľudskou DNA, t.j. s jeho vlastným životom.
Toto číslo bude potom spojené so superpočítačom, slávnym zvieraťom, ktoré obsluhuje samotný antikrist a jeho vlastný štáb, ktorý samozrejme bude vykonávať absolútnu moc.

Pomocou umelej inteligencie, ktorá sa vyvinula natoľko, že je teraz ľuďmi zbožňovaná, bude antikrist a jeho démonický štáb schopný kontrolovať, ovládať a riadiť myšlienky, rozhodnutia, túžby a pocity každého človeka. Každá forma odlišného myslenia alebo reagovania bude spoznaná prostredníctvom technickej inteligencie ´zvieraťa´ a démonické štáby antikrista budú rozhodovať o smrti alebo prinajlešom o vymazaní existencie určitého ľudského transceivera /vysielačo-prijímača/.

Otázka 3/: Otče, kto bude pomáhať satanovi uskutočniť tento deštruktívny plán?
Odpoveď:
Lucifer, moje dieťa, to dokázal v posledných rokoch, umiestniť mnoho diabolských ľudí, ktorí mu boli oddaní, na kľúčové pozície svetovej moci v troch odvetviach, tj. v politike, vede a náboženstve.
Lucifer teda môže vládnuť nad: 1. politikou prostredníctvom bankárov, ktorí kontrolujú peniaze a prijímajú politické rozhodnutia. 2. vedou prostredníctvom satanských vedcov, ktorí vyrábajú zbrane, infekčné vírusy a iné satanské štruktúry, ktoré sú schopné zničiť človeka a Božie tvory. 3. náboženstvom, prostredníctvom jemu podriadených náboženských vodcov, sa pomaly a prefíkane postaral o to, aby ich povýšil na vedúce cirkevné pozície alebo vymenil jej nástupcov, a tým ich dostal na svoju stranu.

Jeho náboženskí vodcovia sú pripravení ľahko a bez odporu poslúchať, uplatňovať a požadovať jeho antikristovské, protikresťanské plány a zákony. V skutočnosti sú jediní, ktorí pod zámienkou „poslušnosti“ môžu ľahko zviesť masu ľudí ako ich vodcovia a „pastieri“.

Jedna z najdôležitejších činností lucifera bude spočívať v presvedčení všetkých týchto náboženských vodcov, aby sa spojili v záujme takzvanej svetovej lásky a kvôli mieru v rámci globálnej náboženskej jednoty do „svetovej cirkvi“.
Aby bol antikrist dôveryhodne prijatý aj v kresťanskom svete, použije – ako to stojí v Zjavení svätého Jána, teológa – ako svojho spolupracovníka falošného proroka, muža ovládaného satanom, ktorý bude v tomto čase viesť svetovú cirkev. Bude sa pokúšať ako vodca cirkvi všetkých kresťanov presvedčiť ich, o prijatí konečnej pečati tzv. ´opravdivého Krista´, teda antikrista.

Otázka 4/: Už to začalo?
Odpoveď:
Áno, ale nachádzame sa ešte v počiatočnej, experimentálnej fáze vakcín. Pretože pred zavedením týchto siedmich špecifických a špecializovaných vakcín, ktoré vytvoria novú zmutovanú DNA ľudí, bude najskôr testovaná séria experimentálnych vakcín na miliónoch ľudí s nekontrolovateľnými a nebezpečnými vedľajšími účinkami.

Niektoré z nich, pretože zasahujú do reťazca genetického kódu ľudskej DNA, budú vyvolávať prirodzenú obranyschopnosť DNA, čo povedie k novým a vážnym chorobám. Tieto, moje dieťa, budú dlho nevyliečiteľné. Lekári nebudú schopní pohotovo nájsť liek na tieto choroby, čo povedie k smrti miliónov ľudí. A pred konečnou pečaťou, ktorá bude umiestnená na samotnú ľudskú DNA, bude najskôr globálne hnutie, ktoré všetkým ľuďom pridelí osobné číslo. Toto číslo však nebude ešte skutočným „označením“, ale iba jeho predbežnou fázou, aby sa osoba mohla zoznámiť s konečnou „pečaťou“.

Toto číslo sa pôvodne objaví ako dokument v kartách a iných právnych dokumentoch, a potom sa stane digitálnym, aby bolo vo verejných službách funkčnejšie a bolo ho možné ľahko nájsť a prečítať na počítačoch technických služieb. Tak budú všetky vlády všetkým svojim občanom dávať osobné číslo, s ktorým môžu všetky svoje potrebné aktivity realizovať či sa týkajú vzťahu ku štátu ako občianske preukazy, doklady, dane atď. alebo sa týkajú ich prežitia ako nákup, predaj. Pomocou umelej inteligencie budú potom všetky čísla týchto ľudí prepojené s centrálnym globálnym superpočítačom, ´zvieraťom´.

Takže v „zvierati“ budú všetci ľudia na svete zaregistrovaní a zaznamenaní so svojimi osobnými údajmi. Ako zámienka na túto veľkú globálnu akciu sa celému svetu samozrejme povie, že toto je jediný spôsob, ako lepšie zaručiť svetový mier a boj proti všetkým nezákonným a teroristickým činom. Ale ich dlhodobým tajným cieľom a účelom je presne poznať a kontrolovať všetkých ľudí, ktorí musia prejsť do ďalšej a poslednej fázy záverečnej „pečate“, s ktorou teraz bude antikrist poznať všetkých svojich poddaných.

Otázka 5/: Ako môžeme my kresťania odporovať, ako môžeme na toto všetko reagovať? Existuje prostriedok, protijed, ktorý moc týchto všetkých satanistických diel bude neutralizovať?
Odpoveď:
Dni, v ktorých žijeme, moje dieťa, sú veľmi zlé, veľmi veľmi zlé. Experimenty s výrobou novej zmutovanej ľudskej DNA začali. Umelá inteligencia napreduje rýchlo a ľudia ignorujú alebo sú ignorantskí a ľahostajní k tomu, čo sa deje. Luciferovi sa podarilo ľudí presvedčiť, že on sám sa postará o ich zdravie tým, že jeho experimenty budú ľahko akceptovať.

Len je na nás, či sa my chceme stať chrámom Boha alebo chrámom Satana. Nie je to tak? Áno. Záleží na nás, či ostaneme zjednotení s Bohom Otcom, ako jeho vlastné deti alebo či ho opustíme a pripojíme sa k táboru Lucifera. Môžeme sa slobodne rozhodnúť, ale musíme znášať aj dôsledky nášho rozhodnutia. Tí z nás, ktorí sa rozhodnú ostať vernými Kristovi a jeho svätej cirkvi, musíme byť pripravený niesť kríž vyznania a dokonca až mučeníctva. Naša doba privedie na svet tých najväčších svätých v cirkvi.

Čo sa ale týka všetkých látok vysokej nanotechnológie, ktoré sú do nášho tela zákerne, ľstivo a prirodzene bez nášho vedomia, zavádzané ako satanistický jed, pomocou toho čo jeme, pijeme, dýchame, aby nás infikovali, musím zdôrazniť, že existuje prostriedok, protijed. Ako každý jed má svoj protijed, tak aj naša svätá cirkev ma nato zodpovedajúci protijed.

Problém s protijedmi, ktoré má naša cirkev, spočíva v tom, že tieto predpokladajú dva základné duchovné prvky zo strany človeka, aby sa aktivovala ich „sila“. Predpokladajú „vieru“ a „dôveru“ v Boha, niečo, čo sa už tak ľahko nenájde medzi kresťanmi.


Ako základný protijed navrhuje naša svätá cirkev, EUCHARISTIU, teda KRISTUS sám. Účinky týchto nebezpečných látok vysokej nanotechnológie sa neutralizuje skrz Sväté Prijímanie, ktoré pôsobí nielen hojivo ale aj inhibične, pretože nedovolí umelej inteligencii zasahovať do ľudského DNA reťazca a spustiť mutáciu oných pôvodných elementov, ktoré Božská Inteligencia s nekonečnou Múdrosťou stanovila. Pri Svätom Prijímaní je rozhodujúca prenikajúca sila Svätého Ducha. Svätý Duch sám, moje dieťa, zasiahne, aby sa zachovalo, udržalo to Božské! Opakujem, Duch Svätý zasiahne skrz Sväté Prijímanie, aby to Božské bolo zachované!

Naša Cirkev má prirodzene ďalší silný protijed – svätenú vodu a predovšetkým tzv. TROJKRAĽOVÚ vodu, posvätenú na sviatok Epifanie, Zjavenia Pána, pretože táto posvätená voda nedovoľuje satanovi a jemu kontrolovanej umelej inteligencie uskutočniť svoje plány a diela. Ďalší protijed je Svätý Kríž. Znamenie Svätého Kríža bolo vždy veľkým strachom pre démonov.

Existuje veľa príbehov v našej cirkvi, predovšetkým v živote svätých, u ktorých Svätý Kríž zrušil silu jedu, ktorý dali piť svätým mučeníkom, aby zomreli. Kedykoľvek urobili znamenie Kríža, stratil jed svoj účinok a nemohol spôsobiť smrť svätého mučeníka. Nesmieme zabudnúť prirodzene že títo svätí kresťania mali k nášmu Pánovi Kristovi, hlbokú vieru a veľkú lásku, lebo kvôli Kristovi sa vzdali všetkého, aby Krista nezradili a nezapreli.

Denná modlitba k Bohu a zvlášť k Duchu Svätému je tiež veľmi účinný prostriedok proti každému satanskému zásahu, ak sa to robí s hlbokým pokáním a pokorou za naše chyby, ale aj s božskou láskou v našich srdciach k Bohu, nášmu Otcovi. Modlitba vychádzajúca zo srdca, priťahuje veľa Božej milosti a vytvára Božiu ochranu okolo tela i duše modliaceho sa. Toto Božské ochranné brnenie zabraňuje každej forme satanskej manipulácie, ktorá sa pokúša zasiahnuť ľudské telo i dušu, mohutnými duchovnými vplyvmi, ktoré zapríčiňuje.

Rozumiete, čo spôsobuje modlitba? Vytvára duchovný ochranný obal, takže satanská sila nemôže ovplyvňovať ľudskú duši i telo. Ďalší veľký a dôležitý účinok svätej modlitby je, že ducha pokorného človeka osvecuje a skrz milosť Ducha Svätého mu zjavuje pravdu jeho rozhodnutí ale aj udalostí, ktoré prebiehajú. Táto obrovská sila modlitby, odhalí pravdu tým, ktorí sa modlia, ukáže sa ako veľmi dôležitá pomoc kresťanom posledných čias, keď bude všade vládnuť antikrist a jeho nasledovníci. Veriaci v Boha, Duchom Svätým osvietený človek bude schopný cítiť pravdu o osobe a v mnohých prípadoch dokonca uvidí, či je od Boha alebo satana.

Toto bude mnohým zbožným kresťanom pomáhať rozoznať, ktorí duchovní vodcovia cirkvi nasledujú pravého Krista a ktorí Antikrista. Príde doba, v ktorej sa v cirkvi oddelia plevy od zrna, a nehodní cirkevní vodcovia budú odhalení, ale tiež svätí cirkevní otcovia a učitelia, aby ste vedeli ktorým kresťanom máte dôverovať a nasledovať a ktorých nie. Plevami bude cirkevné vedenie svetovej cirkvi, ktoré bude patriť antikristovi a bude riadené jeho priateľom a spolupracovníkom, falošným prorokom, ako je to napísané v Zjavení sv. Jána ev. Pšenica bude na oplátku pozostávať zo svätých cirkevných mužov, ktorí budú viesť ´cirkev katakomb´ v rokoch posledných časov.
Modliaci sa kresťania rozpoznajú skrz zjavenie Boha, kto bude plevou a kto zrnom, aby ste vedeli, kto sú svätí otcovia a učitelia, komu by ste mali odteraz dôverovať a nasledovať ho.

Otázka 6/: Páter, ako blízko je to všetko, čo ste nám tak podrobne porozprávali?
Odpoveď:
Už sa to začalo, moje dieťa, a v blízkej budúcnosti dosiahne svoj vrchol. Satanovi je naponáhlo, náhli sa skrz svojho vlastného syna-antiktista prevziať svetovú moc. Preto koná zákerne, veľmi podvodne a tajne na všetkých úrovniach moci, aby sa v budúcnosti stal svetovým lídrom.
Ale Boh to na chvíľu ešte nedovolí, pretože ľudia ešte nepoznajú celú pravdu, aby si mohli sami slobodne vybrať, komu veria a koho budú nasledovať. Veľké Božie milosrdenstvo pre človeka, ktorý by nechcel aby akákoľvek ľudská duša sa stratila v temnote pekla, umožní tri veľké udalosti, ktoré najskôr prinútia celý svet zamyslieť sa a potom pomôže najdôležitejšej voľbe v histórii ľudstva, slobodne sa rozhodnúť.

Prvá udalosť súvisí so všetkým, čo sa odteraz bude diať s ľudským zdravím, na základe niektorých experimentálnych farmaceutických prípravkov, ktoré predstierajú, že sú pre život a zdravie prospešné, ale zapríčiňujú mnohé vedľajšie účinky a dokonca aj smrť a spôsobujú neustále rastúci počet katastrofických utrpení, ak nie teraz, potom im budú podliehať v blízkej budúcnosti.

Druhá udalosť bude súvisieť s nezákonnými požiadavkami niektorých satanských vodcov, ktorí pri svojom pokuse viesť celý svet spôsobia globálny konflikt s nepredvídateľnými globálnymi katastrofami.

Treťou udalosťou bude revolta samotnej prírody v kresťanských krajinách vedených satanom, ale aj v celom svete, ktoré sa stavajú proti pravému Bohu ako posledný pokus nemej prírody prebudiť človeka hypnotizovaného satanom, aby mohol prísť k rozumu, konať pokánie a tak zastaviť jeho blížiacu sa záhubu.
V súhrne môžem povedať, že séria veľmi veľkých prírodných katastrof zmení štruktúru Zeme, zatiaľ čo spektrum hladu, smädu, chorôb a zúfalstva zatieni celú planétu. Ak sa nad tým človek zamyslí a rozpozná svoje chyby, všetko, čo sa stane, sa okamžite obráti k lepšiemu a deštruktívny kurz jeho samého a prírody prestane.

Ak však vytrvá vo svojom sebeckom kurze a dovolí satanovi, aby sa stal jeho pánom a bohom dobrovoľne, tak zo svojej vlastnej slobodnej vôle prijme aj znamenie a pečať satana. Potom nastanú vo svete ešte väčšie a strašnejšie katastrofické udalosti, ktoré spôsobia smrť ohromnému počtu ľudí. Tieto hrozné svetové udalosti sú opísané v Zjavení svätého Jána teológa.

Otázka 7/: Koniec koncov, kto je tento Antikrist, ktorý pokazí život celému svetu?
Odpoveď:
Je synom Satana, ktorý prostredníctvom ženy, sa počal počas satanského obradu, pohlavným stykom so samotným Luciferom. Na začiatku bude žiť v tajnosti a odtiaľ bude riadiť svetových lídrov, ktorí sú mu oddaní a ktorých si už podmanil. Hneď ako nastane tá správna chvíľa, vystúpi na politickú scénu. Kúzlo jeho satanského myslenia, jeho rétorických schopností a dotieravosti voči všetkým vodcom a národom na Zemi bude také silné, že uchváti celú planétu.

Ako prvý akt dojmu Antikrist ukončí všetky vojny, ktoré doteraz samozrejme tajne viedol i tie ktoré sú pred nami. Bude vyhlásený za „knieža mieru“ a všetky hlavy štátov mu odovzdajú vládu nad svojimi národmi. Od tej chvíle bude Antikrist vládnuť všetkému s absolútnou mocou a pomocou dokonalej umelej inteligencie bude kontrolovať všetkých a všetko.

S pomocou démonov a umelej inteligencie bude dokonca vykonávať rôzne, falošné, umelé, vierohodné zázraky, ktoré bude predvádzať po celom svete, aby všetkých presvedčil, že je Boh. Že je pravý Kristus, ktorý prišiel na zem, aby zachránil všetkých ľudí.

Svetová cirkev, ktorej dlho vládol jeho osobný priateľ a satanista, falošný prorok, ho prijme za Božieho muža, proroka a záchrancu sveta. Potom bude oficiálne odmietnuté, že náš Pán Ježiš Kristus je pravým Mesiášom a že tento titul Mesiáša bude pripísaný Antikristovi.

Rozhovor s otcom Elpidiosom Vagianakisom

DAS MALZEICHEN DES ANTICHRISTEN – PATER ELPIDIOS VAGIANAKIS
Fr. Elpidios: The mark of Antichrist
alianciazanedelu.sk/archiv/9811
ľubica and one more user link to this post
Janka S.
V ktorom roku bol tento rozhovor s otcom E. uskutočnený?
ľubica
lubilko shares this
12
Dadka Dadka Lepltka shares this
21.1K
johanika
Veľmi dobrý rozhovor s Dr. Pekovou:
youtube.com/watch?v=nYCTpdKrys4
Martina Bohumila Lutherová