01:53
Matricaria
637
Pieśń przedświęcia Bożego Narodzenia Dzisiaj Dziewica podąża do groty zrodzić niewypowiedziane Odwieczne Słowo. Raduj się,świecie cały,usłyszawszy o tym, wysławiaj z aniołami i pasterzami chcące …More
Pieśń przedświęcia Bożego Narodzenia
Dzisiaj Dziewica podąża do groty
zrodzić niewypowiedziane Odwieczne Słowo.
Raduj się,świecie cały,usłyszawszy o tym,
wysławiaj z aniołami i pasterzami
chcące objawić się Dziecię,
Odwiecznego Boga.


youtube.com/watch?v=paCVb5jevo0