vi.news
105

Một bản nhại? Francis cầu nguyện cho "những người đau khổ phân biệt đối xử tôn giáo"

Ý định cầu nguyện của Francis cho tháng Giêng năm 2022 là "cho tình huynh đệ thực sự của con người."

Ông viết, "Chúng tôi cầu nguyện cho tất cả những người đang phải chịu đựng sự kỳ thị và bắt bớ tôn giáo; cầu cho các quyền và phẩm giá của chính họ được công nhận, vốn bắt nguồn từ việc trở thành anh chị em trong gia đình nhân loại."

Đề cập đến cuộc đàn áp của Francis đối với những người Công giáo theo nghi thức La Mã, Scott Gauley đã viết trên mạng xã hội rằng ý định cầu nguyện này “giống như một trò nhại lại” trong khi Francis “đang bức hại các tín hữu của chính mình!”

Tibor Széranty, một người Công giáo theo nghi lễ La Mã, tuyên bố: “Có vẻ như chúng tôi không nằm trong số các anh chị em trong Giáo hội và chúng tôi cũng không thể có phẩm giá”.

Kevin Rilott: "Tôi đoán nó là làm như tôi nói không làm như tôi làm." Và Michael Fusco, "không thể bịa chuyện được."

Hình ảnh: © Mazur, CC BY-NC-SA, #newsVccssyoywp