vi.news
54

Giám mục tân giáo đối lập tư tưởng đồng tính bị hạn chế

Giám mục chủ tọa ủng hộ đồng của Giáo hội tân giáo Hoa Kỳ, Michael Curry, đã đặt ra một hạn chế một phần đối với Thánh chức của Albany, Giám mục William Love, 61 tuổi, vì Love phản đối hôn nhân giả đồng tính.

Love cho rằng sự thân mật tình dục được dành riêng cho hôn nhân và người đồng tính nên sống độc thân. Ông đã kháng cáo quyết định.

Vào tháng 11 năm 2018, Love đã viết về nhà thờ Tân giáo ủng hộ đồng tính,

"Thống kê gần đây cho thấy Giáo hội Tân giáo đang đi xuống... Tôi không thể giúp đỡ nhưng tin rằng Chúa đã loại bỏ phước lành của Ngài khỏi Giáo hội này. Trừ khi có gì đó thay đổi, Giáo hội Tân giáo sẽ chết."

Hình ảnh: Michael Curry, © Beth Crow, CC BY-SA, #newsWkdoracunj