01:42
MILOSLAV
236.2K
Hřích je děti nerodit. Zdroj 46 minuta a celé video je zde: gloria.tv/post/RMhbKMZQcd8z2qdiy7QCEtFHqMore
Hřích je děti nerodit.

Zdroj 46 minuta a celé video je zde: gloria.tv/post/RMhbKMZQcd8z2qdiy7QCEtFHq
MILOSLAV
Protože my lidé zneužíváme svobodnou volbu a neposloucháme Boží příkazy ve kterých nám Bůh říká, že když se jimi budeme řídit bude nám dobře na zemi.
Jovana
Miloslave - je krize autority a začíná to v neposlušnosti - v nejednotě církve. Muž ukazuje dětem na Boha, na hodnoty, které slouží Bohu. Proč mají děti na světě hlad? Proč pláčou děti hladem?
MILOSLAV
Monku, rozdíl mezi lidmi snažícími se křesťanství žít podle tradičních hodnot a relativisty je ten, že tradicionalisté si to zařizují podle toho jak chce Bůh a lidé světští i když se samozvaně prohlašují za katolíky podle toho jak chtějí oni. Nikoho konkrétně nesoudím nemám ani moc lidem brát tu jejich "svobodu"a tohle podsouvání svědčí o mém zásahu do černého. Spousta žen chodí na …More
Monku, rozdíl mezi lidmi snažícími se křesťanství žít podle tradičních hodnot a relativisty je ten, že tradicionalisté si to zařizují podle toho jak chce Bůh a lidé světští i když se samozvaně prohlašují za katolíky podle toho jak chtějí oni. Nikoho konkrétně nesoudím nemám ani moc lidem brát tu jejich "svobodu"a tohle podsouvání svědčí o mém zásahu do černého. Spousta žen chodí na pochody pro život jsou mezi nimi mnohé co statečně porodili více dětí a stojí v čele mnoha pochodů pro život. Vy to Monku dobře víte jenom mlžíte. Jeden odkaz za všechny: Proti umělému potratu -vraždě dětí Ano nejvíce bojují za děti muži je to dáno tím že jsou silnější a také lépe odolávají urážkám kolemjdoucích mířeným proti jejich dětem. Muži jsou v této válce vedené proti dětem v prní linii a v historii vždy bojovali za ochranu rodiny a vlasti MUŽI skuteční BOŽÍ BOJOVNÍCI 😡 . Jenomže tohle dnešní zženštilý sfeminizovaní degeneranti neradi slyší, a proto nenápadně svojí podvratnou činnosti uvnitř katolické církve podkopávají tradiční rodinné hodnoty v duchu této přednášky: Podvratná činnost uvnitř katolické církve O dodržování manželského slibu zde: miloslavpletanek.blog.cz
Jovana
Děkuji Miloslave za kontakt na blog - znám ho.
MILOSLAV
Monku, jak chceš abych ukazoval na konkrétní rodiny když sám konkrétně neanonymní nejsi. Nemohu bez jejich svolení na někoho ukazovat. Nicméně o jedné podobné rodině je článek v poslední Immculatě. Ty ženy co vychovávají 5 a více dětí nemají nárok na důchod. Pokud má někdo problém jak platit nájem v paneláku tak od toho tu je příplatek na bydlení a energie, který také opět využívají …More
Monku, jak chceš abych ukazoval na konkrétní rodiny když sám konkrétně neanonymní nejsi. Nemohu bez jejich svolení na někoho ukazovat. Nicméně o jedné podobné rodině je článek v poslední Immculatě. Ty ženy co vychovávají 5 a více dětí nemají nárok na důchod. Pokud má někdo problém jak platit nájem v paneláku tak od toho tu je příplatek na bydlení a energie, který také opět využívají i rodiny se 2 dětmi. Pokud má nějaký zdravý manželský pár cíleně 1-4 děti a odříkají se sexu po vzájemné domluvě pro Boží království, ale tak, aby je ďábel nepokoušel je to v pořádku. Pokud si však udělali z metody přirozeného plánování rodičovství antikoncepci natrvalo je to hřích odmítání plození a přijímání dětí od Boha s ochotou a křivý manželský slib. Ten kdo děti cíleně odmítá a neodříká si sex je nezodpovědný sobec, který ohrožuje v době vymírání našeho národa své i cizí děti budoucího pokolení. Ano ženy to mají těžší, Těžké to měli vždycky i Ester to měla těžké a přesto zachránila izraelský národ před vyhlazením i když ne rozením dětí. Náš vymírající národ však potřebuje mnoho takových statečných Ester a méně mužů, kteří mluví za ně. Více k tématu zde: miloslavpletanek.blog.cz
MILOSLAV
Monku, jsou mnohé početné rodiny (5 více dětí) kde pracuje pouze muž a žena je v domácnosti (ono to jina nejde) a přesto hlad nemají. Sociální přídavky berou i rodiny se dvěmi dětmi. Dnes se mají i ti nejchudčí lépe než početné rodiny v půli 20. stol. Vše je o prioritách a děti nejsou přítěží více zde: miloslavpletanek.blog.cz
One more comment from MILOSLAV
MILOSLAV
Jovano, tady o tom píši: miloslavpletanek.blog.cz
TULÁK
Třeba já.Nevěděl by někdo, kolika dětmi té Mirjaně Pán Bůh požehnal, když si jich tolik přála?Určitě je obklopena dětmi i s vnoučaty.
Marki
Kdo z vás to video viděl? Já jsem je zmínil, jen proto, aby jste se zamysleli co po nás všech požaduje Panna Maria.
Né aby jste se hádali, to Panny Maria nechce.
Jovana
Pokojné Vánoce
Jovana
Miloslave - však na to se ptám já: kde je to prosím napsáno, že je hřích nerodit děti. Je psáno, že Bůh může uzavřít lůna pro naše hříchy. To je pravda, protože si nevážíme života - potraty - což je vražda, staří umírají pod mostem.
MILOSLAV
Jovano, mohla by jste prosím najít příslušný citát kde bůh říká, že je hřích děti nerodit?
Jovana
Potrat je násilné vytržení plodu z lůna matky a je to vražda. V Bibli jsem nečetla, že je hřích nerodit děti. Máme za dar života děkovat. Je to Bůh, který uzavírá lůno a může se nám stát, že proto, že si nevážíme života od jeho početí do úplného konce, tak se nám děti nemusí rodit.
MILOSLAV
Proto už by v tomhle věku měli být moudří, aby to pověděli svým singl žijícím vnoučatům.
TULÁK
Průměrný věk těch posluchačů je tak 75 let.
XLX
Hčíchem je děti nerodit a a odhazovat svobodnou mysl náboženskejm sračkám dokopy.
MILOSLAV
"Proměny feministického hnutí", www.demografie.cz/index.php
Libor Halik
Milý příteli Ivo Patte. Příčinou nerození dětí je opuštění tradičního způsobu rodinného života, který byl typický v Evropě 1000 let. Příčinou je do našich hlav televizí (a většinou médií) i školou vnucovaná bláznivá levicová víra v jakýsi nesmyslný myšlenkový pokrok lidstva, když se odřízneme od našich křesťanských kořenů. Další příčinou je to, že stát pomocí finanční podpory a nepodpory …More
Milý příteli Ivo Patte. Příčinou nerození dětí je opuštění tradičního způsobu rodinného života, který byl typický v Evropě 1000 let. Příčinou je do našich hlav televizí (a většinou médií) i školou vnucovaná bláznivá levicová víra v jakýsi nesmyslný myšlenkový pokrok lidstva, když se odřízneme od našich křesťanských kořenů. Další příčinou je to, že stát pomocí finanční podpory a nepodpory (cukru a biče) vytváří takové ekonomické prostředí, aby matky chodily do práce a nevěnovaly se rození a výchově svých dětí. Ano, okolní prostředí je proti tomu, co je správné, dobré a přirozené. Žijeme v podmínkách, které nepřejí rození dětí, které nepřejí matkám v domácnosti. Ale přesto, my MUSÍME jít proti proudu. Když jdeme proti proudu, teprve to je opravdická křesťanská víra - taková víra přenášející skály kdysi vybudovala křesťanskou Evropu, do té doby barbarskou, někde i kanibalskou. Taková křesťanská víra to dokáže, neboť věří v Boha, který dělá ZÁZRAKY, navzdory stávajícímu myšlenkovému i fyzickému prostředí. Skrze utrpení s Kristem a skrze zázraky je možné jít proti proudu. Když Bůh s námi, kdo proti nám!
Ivo Patta
Dobrý den.
Máte samozřejmě pravdu a nic než pravdu, když hlásáte, že hříchem je děti nerodit. Bohužel Váš pohled je zaměřen jen na důsledky a neodhaluje příčiny katastrofy, ano, doslova katastrofy do které jsme se dostali. Populační deficit v ČR máme nepřetržitě 29 let. Tiskem oslavovaný baby boom nás stál jen za posledních dvacet let plnou třetinu nejmladší populace, milion nenarozených …More
Dobrý den.

Máte samozřejmě pravdu a nic než pravdu, když hlásáte, že hříchem je děti nerodit. Bohužel Váš pohled je zaměřen jen na důsledky a neodhaluje příčiny katastrofy, ano, doslova katastrofy do které jsme se dostali. Populační deficit v ČR máme nepřetržitě 29 let. Tiskem oslavovaný baby boom nás stál jen za posledních dvacet let plnou třetinu nejmladší populace, milion nenarozených dětí. Více na www.demografie.cz
Libor Halik
Ano, smrtelně těžký hřích je, když manželský pár nerodí děti v případě, že muž i žena jsou přirozeně plodní. Z tohoto hříchu bránění se rození je nutné se zpovídat a nejdůležitější je s tím hříchem přestat. Jinak nám Bůh neodpustí a skončíme navěky v pekle. Nepřestaneme-li s tímto hříchem, tak i kdybychom se modlili dnem i nocí bez přestávky a chodili na bohoslužby každý den, tak …More
Ano, smrtelně těžký hřích je, když manželský pár nerodí děti v případě, že muž i žena jsou přirozeně plodní. Z tohoto hříchu bránění se rození je nutné se zpovídat a nejdůležitější je s tím hříchem přestat. Jinak nám Bůh neodpustí a skončíme navěky v pekle. Nepřestaneme-li s tímto hříchem, tak i kdybychom se modlili dnem i nocí bez přestávky a chodili na bohoslužby každý den, tak nebudeme spaseni.
Mgr. Libor Serafím Halík PhD., ženatý kněz Pravoslavné církve, otec 6 dětí z Brna.