Igor75
51.3K

Komisja Europejska zaprasza religie do dyskusji

Komisja Europejska gościła dziś przywódców religijnych na dorocznym spotkaniu na wysokim szczeblu. Gospodarzem spotkania był pierwszy wiceprzewodniczący Komisji Frans Timmermans, a uczestnikami - wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego Antonio Tajani oraz piętnastu przywódców religijnych reprezentujących wspólnoty chrześcijańskie, żydowskie, muzułmańskie, hinduistyczne, buddyjskie i mormońskie.

Tematem tegorocznego spotkania było pytanie: "Jak żyć razem mimo odmiennych poglądów".

- Dialog ten nigdy nie był ważniejszy niż obecnie. Nasze społeczeństwa borykają się z fundamentalnymi wyzwaniami, a Kościoły i religie mogą odegrać istotną rolę w promowaniu spójności społecznej i znoszeniu podziałów. Obecni tu przywódcy religijni są dla Komisji Europejskiej partnerami, mogą się bowiem podzielić swoimi doświadczeniami w walce z fundamentalizmem i dyskryminacją oraz w budowaniu wzajemnego zaufania i zrozumienia - powiedział Timmermans.

Antonio Tajani, wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego, odpowiedzialny za prowadzenie dialogu, dodał, że "tylko wspólnymi siłami pokonamy radykalizm i fundamentalizm". - Dialog między religiami ma zasadnicze znaczenie dla obrony wartości naszych społeczeństw. Instytucje Unii Europejskiej powinny wspierać ten dialog nie tylko na szczeblu przywódców religijnych i specjalistów w dziedzinie teologii. Należy włączyć do niego także młodych ludzi. Musimy więcej inwestować nie tylko w gospodarkę, ale także w przyszłość naszej młodzieży. Potrzebujemy polityki sprzyjającej umacnianiu najważniejszych wartości, takich jak pokój, solidarność i poszanowanie godności ludzkiej, wśród przyszłych pokoleń i społeczeństw - stwierdził Tajani.

Najważniejsze ustalenia dzisiejszego spotkania na wysokim szczeblu zostaną wykorzystane podczas pierwszego corocznego sympozjum na temat praw podstawowych w UE, które odbędzie się w dniach 1-2 października 2015 r. Głównym tematem tego sympozjum będzie "Tolerancja i szacunek: zapobieganie i zwalczanie nienawiści na tle antysemickim i antymuzułmańskim w Europie".

Komisja Europejska regularnie organizuje posiedzenia na wysokim szczeblu i dyskusje robocze z przedstawicielami Kościołów, stowarzyszeń i wspólnot religijnych, jak również z organizacjami światopoglądowymi i niewyznaniowymi. Dzisiejsze spotkanie było jedenastym z serii tego rodzaju spotkań, które Komisja zapoczątkowała w 2005 r. W 2009 r. zapis o prowadzeniu dialogu z Kościołami, religiami, organizacjami światopoglądowymi i niewyznaniowymi wprowadzono do Traktatu z Lizbony.

Komisja wspiera dialog przez organizowanie tego rodzaju spotkań oraz finansowanie projektów sprzyjających lepszemu zrozumieniu pomiędzy kulturami, religiami i przekonaniami. W ramach programu "Europa dla obywateli" na lata 2014-2020 Komisja udzieli współfinansowania w wysokości 185,5 mln euro na projekty podnoszące świadomość w zakresie europejskich wartości, a zwłaszcza tolerancji, wzajemnego poszanowania i promowania działalności społeczeństwa obywatelskiego.

W ramach programu "Prawa, równość i obywatelstwo" na lata 2014-2020 wsparcie w 2015 r. zyskają projekty skupiające się na zapobieganiu i zwalczaniu nienawiści i nietolerancji na tle antysemickim i antymuzułmańskim, a także projekty wspierające opracowywanie narzędzi i praktyk zapobiegających mowie nienawiści w internecie oraz monitorujących i zwalczających takie zjawiska, między innymi przez tworzenie alternatywnych treści.

Wśród uczestników spotkania byli m.in. kard. Reinhard Marx, przewodniczący Komisji Episkopatów Unii Europejskiej (COMECE), anglikański biskup Christopher Hill, przewodniczący Konferencji Kościołów Europejskich (KEK) oraz Maria Voce, prezydentka Ruchu Focolari.

www.deon.pl/…/art,3150,komisj…
m.rekinek
Wśród uczestników spotkania byli m.in. kard. Reinhard Marx, przewodniczący Komisji Episkopatów Unii Europejskiej (COMECE), anglikański biskup Christopher Hill, przewodniczący Konferencji Kościołów Europejskich (KEK) oraz Maria Voce, prezydentka Ruchu Focolari
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Kard.Tauran o braterskim dialogu z …More
Wśród uczestników spotkania byli m.in. kard. Reinhard Marx, przewodniczący Komisji Episkopatów Unii Europejskiej (COMECE), anglikański biskup Christopher Hill, przewodniczący Konferencji Kościołów Europejskich (KEK) oraz Maria Voce, prezydentka Ruchu Focolari

-------------------------------------------------------------------------------------------------
Kard.Tauran o braterskim dialogu z buddystami
dawidp94
Najważniejsze ustalenia dzisiejszego spotkania na wysokim szczeblu zostaną wykorzystane podczas pierwszego corocznego sympozjum na temat praw podstawowych w UE, które odbędzie się w dniach 1-2 października 2015 r. Głównym tematem tego sympozjum będzie "Tolerancja i szacunek: zapobieganie i zwalczanie nienawiści na tle antysemickim i antymuzułmańskim w Europie".
Primo
Dialog między religiami ma zasadnicze znaczenie dla obrony wartości naszych społeczeństw. Instytucje Unii Europejskiej powinny wspierać ten dialog nie tylko na szczeblu przywódców religijnych i specjalistów w dziedzinie teologii. Należy włączyć do niego także młodych ludzi. Musimy więcej inwestować nie tylko w gospodarkę, ale także w przyszłość naszej młodzieży. Potrzebujemy polityki sprzyjającej …More
Dialog między religiami ma zasadnicze znaczenie dla obrony wartości naszych społeczeństw. Instytucje Unii Europejskiej powinny wspierać ten dialog nie tylko na szczeblu przywódców religijnych i specjalistów w dziedzinie teologii. Należy włączyć do niego także młodych ludzi. Musimy więcej inwestować nie tylko w gospodarkę, ale także w przyszłość naszej młodzieży. Potrzebujemy polityki sprzyjającej umacnianiu najważniejszych wartości, takich jak pokój, solidarność i poszanowanie godności ludzkiej, wśród przyszłych pokoleń i społeczeństw.
-----------------------------------------
To jakiś koszmar! Jezus, wyraźnie powiedział: '' Nie przebywajcie w namiotach grzeszników''.
Igor75
A co ze zwalczaniem antypolonizu?
Igor75
W ramach programu "Prawa, równość i obywatelstwo" na lata 2014-2020 wsparcie w 2015 r. zyskają projekty skupiające się na zapobieganiu i zwalczaniu nienawiści i nietolerancji na tle antysemickim i antymuzułmańskim, a także projekty wspierające opracowywanie narzędzi i praktyk zapobiegających mowie nienawiści w internecie oraz monitorujących i zwalczających takie zjawiska, między innymi przez …More
W ramach programu "Prawa, równość i obywatelstwo" na lata 2014-2020 wsparcie w 2015 r. zyskają projekty skupiające się na zapobieganiu i zwalczaniu nienawiści i nietolerancji na tle antysemickim i antymuzułmańskim, a także projekty wspierające opracowywanie narzędzi i praktyk zapobiegających mowie nienawiści w internecie oraz monitorujących i zwalczających takie zjawiska, między innymi przez tworzenie alternatywnych treści.