Join Gloria’s Christmas Campaign. Donate now!
Clicks532
David44PL
2

Gowin z wozu, homozwiązkom lżej. PO o związkach partnerskich

Związki partnerskie były jednym z tematów poruszanych podczas spotkania Donalda Tuska z klubem Platformy Obywatelskiej. Źródła w PO poinformowały, że „w najbliższym czasie” zostanie przedstawiony jeden projekt ustawy dotyczącej związków partnerskich. Materiałem wyjściowym będzie projekt przygotowany przez Artura Dunina legalizujący homozwiązki.

Z cytowanych przez portal wPolityce.pl rozmów z członkami PO wynika, że środowa dyskusja nad projektem odbyła się w nerwowej atmosferze, którą podgrzewał premier. „Premier w końcu powiedział wprost, że ludzie łączą się w pary, czy to się komuś podoba, czy nie, zatem nie powinno się dyskutować o celowości zmian w prawie, a raczej o tym, czy ktoś czuje się członkiem PO. Padały też argumenty, że jest w interesie państwa, aby ludzie pozostający w związkach zapewniali sobie nawzajem prawnie określoną opiekę, bo to może na przykład odciążyć budżet”.

Projekt autorstwa Artura Dunina, który ma być punktem wyjścia do dalszych pracy, został odrzucony przez Sejm w głosowaniu w styczniu m.in. głosami części posłów PO. Według platformerskich pomysłów, dwie osoby, niezależnie od płci, mogłyby zawrzeć przed notariuszem albo przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego umowę związku partnerskiego. Projekt reguluje też m.in.: kwestie dziedziczenia, wspólnego zaciągania kredytów oraz obowiązku alimentacyjnego.

W projekcie PO zapisano prawo dostępu do informacji medycznej oraz prawo decydowania o pochówku. Propozycja zakłada zrównanie małżonków i tzw. partnerów w kwestii odmowy zeznań w charakterze świadka. Zawarcie związku, analogicznie jak w przypadku małżeństwa, ma skutkować powstaniem wspólnoty majątkowej, obejmującej przedmioty nabyte przez partnerów w czasie jego trwania. Projekt posła Dunina uprawnia też partnerów do dziedziczenia po sobie - na takich samych zasadach jak po żonie lub mężu - pod warunkiem, że upłynął rok od zawarcia umowy związku partnerskiego.

Źródło: wPolityce.pl

www.pch24.pl/gowin-z-wozu--h…
IosephusK.
Dlaczego osoby publiczne nie są piętnowane przez duchowieństwo posoborowe, za prace nad czymś takim jak ''małżeństwa'' sodomitów?

Przecież powinna być dla nich publiczna ekskomunika?
Brinx