ludzik1000
136

NIE REFORMACJA, LECZ DEFORMACJA!

Bunt luteranizmu i innych protestantów nie powinien być nazywany „REFORMACJĄ”, ale „DEFORMACJĄ” części KOŚCIOŁA BUNTOWNIKÓW.