Clicks12
vi.news

"Ban phước" đồng tính: Liệu Hồng Y Müller có yêu cầu sự tự trừng phạt?

Hồng y Gerhard Müller viết trên FirstThings.com (24 tháng 5) rằng việc "ban phước lành giả mạo” là một sự báng bổ thần học mâu thuẫn với sự thánh thiện của Đức Chúa Trời .

Ông giải thích, ban phước chung đôi không thể tách rời khỏi hôn nhân để áp dụng cho việc lấy vợ lẽ "hoặc tệ hơn, bị lạm dụng để biện minh cho sự kết đôi tội lỗi".

Đối với Müller, thật là ăn xin niềm tin khi các giám mục đang nhấn mạnh "sự khẩn cấp về mục vụ" cho việc "ban phước" người đồng tính luyến ái ở những khu vực mà trong nhiều tháng các bí tích đã bị đình chỉ do thời kỳ Covid cường điệu hóa.

Müller coi "ban phước" cho người đồng tính luyến ái là "sự phủ nhận dị giáo" đối với đức tin Công giáo trong bí tích hôn nhân và sự thật về sự khác biệt giữa nam và nữ, do đó họ "nghi ngờ thẩm quyền của sự mặc khải của Đức Chúa Trời."

Theo Müller, chống lại “kinh nghiệm sống” với Khải Huyền là một sự phân đôi sai lầm dẫn đến một sự ngoại giáo mới với “sự khăng khăng bất cần” tự gọi mình là “Công giáo”.

Điều hài hước trong bài báo của Müller đó là ông yêu cầu "Vatican" [= Francis] có một "tuyên bố rõ ràng" với "hậu quả thực tế" - mặc dù Francis bảo vệ những "người ban phước" cho đồng tính và đứng về phía họ.

Nhưng Müller không nản lòng: “Rome không được chỉ im lặng theo dõi, hy vọng rằng mọi thứ sẽ không trở nên quá tồi tệ, hoặc rằng người Đức có thể được khuyên giải với những mưu mẹo có chiến thuật và những nhượng bộ nhỏ”.

Sẽ chẳng có gì xảy ra với việc "ban phước lành" người đồng tính khi mà Giáo hội Đức đã chết và chỉ được giữ lại một cách giả tạo bằng tiền thuế nhà thờ.

Hình ảnh: Gerhard Ludwig Müller © Mazur, CC BY-NC-SA, #newsLuvkpiekng