waz2054
1385

Nie da się pogodzić nacjonalizmu, który uznaje własny naród za nadrzędny wobec innych, z nauczaniem Kościoła.

gosc.pl/doc/3149588.To-nie-…
Muszę, niestety zabrać głos na temat banialuk napisanych w "gościu" przez pana Bogumiła Łozińskiego, podpartego argumentami z Gazety Wyborczej, a podanego nam do wierzenia na tym forum przez "Brata Anioła".

Otóż pan Łoziński wsadza w swoim artykule do jednego worka religijność, patriotyzm, nacjonalizm oraz szowinizm. (Zapomniał o ksenofobii, rasiźmie i antysemityźmie.) Kim są ci nacjonaliści których to pan Łoziński piętnuje?

A no ci którzy bronią Polski i uważają swoją ojczyznę za wartość najwyższą. Właśnie tak. Jest to przeciwieństwo do kosmopolitów z GW, UE, a także zdrajców, którzy usiłują przy pomocy inżynierii socjalnej i UE wyprodukować w Polsce nowego "Homo Europeus", czyli byt ludzki, odmóżdżony bez wiary, wyznania, ideologii, uzależniony od GW i jej propagandy. Ot "Homo Sovieticus" XXI wieku.

Zapytajmy więc co mówi Pismo Święte na ten temat. Rozumiem bowiem, że różni "pasterze" i "hierarchowie" nie podzielą zdania Słowa Bożego w tym względzie i będą się starali narzucić swój, bezbożny punkt widzenia ustawiając swoje hocki klocki inaczej niż czyni to Bóg, czego artykuł w "gościu" jest przykładem.

Ad rem zatem. Pismo Święte wyraźnie mówi, że Pan Bóg zawarł przymierze z jednym i tylko jednym narodem którego sobie z jakiejś przyczyny wybrał. Oj nie w smak to lewackim ideologom. Resztę zaś narodów, pogańskich, kazał wytępić. Już widzę jak GW rozdziera szaty a "Brat Anioł" banuje moje wypowiedzi. Trudno bowiem uznać wolę bożą inną niż nasza, lewacka.

Dalej. Chrystus przyszedł do swoich, znaczy to, ze został wysłany aby nawracać Naród Wybrany a nie żaden inny. Do innych wysłał Bóg nie swego syna ale Szawła. Trudno się z tym niektórym pogodzić ale taka jest prawda.

W świetle przytoczonych przeze mnie faktów ośmielam się stwierdzić, że artykuł pana Bogumiła Łozińskiego jest sprzeczny z Pismem Świętym, a zgodny z nauczaniem GW.

Zatem o panu Łozińskim, GW, "gościu" i temu podobnych można śmiało napisać:
Ja świadczę
każdemu, kto słucha słów proroctwa tej księgi:
jeśliby ktoś do nich cokolwiek dołożył,
Bóg mu dołoży plag zapisanych w tej księdze.
A jeśliby ktoś odjął co ze słów księgi tego proroctwa,
to Bóg odejmie jego udział w drzewie życia
i w Mieście Świętym -
które są opisane w tej księdze.
waz2054
Coś się panu Łozińskiemu pomieszało. Wszyscy chyba wiedzą, że naród nadrzędny to nie naród polski, tylko naród żydowski.