vi.news
67

Lễ Giáng sinh hàng năm của Francis: "Hãy lắng nghe và vâng lời"

Làm đảo lộn thực tế, Francis đã cảnh báo trong bài phát biểu Giáng sinh của mình trước Giáo triều - một câu nói dài và tẻ nhạt - chống lại “tính thế tục tâm linh” thường được “che giấu” trong những điều “trấn an” như “phụng vụ, giáo lý, lòng sùng kính tôn giáo” - ba điều mà ông ta ghét từ tận đáy lòng.

Ông ta kêu gọi một "sự khiêm tốn", "cho phép mọi người cởi mở với những điều mới, vì họ cảm thấy an toàn với những gì đã đi trước họ" - trong khi ông bị mắc kẹt trong hệ tư tưởng của những năm 1960.

Sau đó, ông ta lại nói về bản thân, “Kẻ tự hào chỉ lặp lại, trở nên cứng nhắc và khép mình trong sự lặp lại đó, cảm thấy chắc chắn về những gì họ biết và sợ hãi bất cứ điều gì mới bởi vì họ không thể kiểm soát nó; họ cảm thấy mất ổn định ”.

Francis kêu gọi Giáo triều phải trải qua một “cuộc hoán cải theo thượng nghị viện”, giải thích rằng - và ông phải biết - “chủ nghĩa giáo sĩ là một cám dỗ gian tà” đang lan tràn “hàng ngày ở giữa chúng ta”.

Nó “khiến chúng ta liên tục nghĩ về một vị Chúa chỉ nói với một số người, trong khi những người khác chỉ phải lắng nghe và tuân theo” - ông ta nói, vô tình tự vui về bản thân.

#newsRrnklejgrz