05:48
Matricaria
961
Mozart - "Eine kleine Nachtmusik" Serenade No. 13, K. 525 - I. Allegro - Classical Music. Błogosław, duszo moja, Pana, * i wszystko, co jest we mnie, święte imię Jego. Błogosław, duszo moja, Pana * …More
Mozart - "Eine kleine Nachtmusik" Serenade No. 13, K. 525 - I. Allegro - Classical Music.

Błogosław, duszo moja, Pana, *
i wszystko, co jest we mnie, święte imię Jego.
Błogosław, duszo moja, Pana *
i nie zapominaj o wszystkich Jego dobrodziejstwach.

Jak ojciec lituje się nad dziećmi, *
tak Pan się lituje nad tymi, którzy cześć Mu oddają.
Wie On, z czegośmy powstali, *
pamięta, że jesteśmy prochem. Ps 103