10:23
Ks. Natanek - mnie kolan nikt nie wyprostuje. Ks. Natanek - mnie kolan nikt nie wyprostuje, bo udowodnię wszystkim atakującym że kłamią, stosują bajpasy, dokonują przekrętów historycznych, po to mnie …More
Ks. Natanek - mnie kolan nikt nie wyprostuje.

Ks. Natanek - mnie kolan nikt nie wyprostuje, bo udowodnię wszystkim atakującym że kłamią, stosują bajpasy, dokonują przekrętów historycznych,
po to mnie na studia posłano, że im udowadniam, że kłamią i taki nie jest nurt Kościoła...
Ja sam prostowałem ludziom kolana przy Komunii, ale po dwóch miesiącach widząc reakcję ludu prostego, na gwałt za sponsorowałem proboszczowi klęcznik...
Na pustelni kupili mi ludzie dwa dywany i do Komunii, u mnie wszyscy na kolanach idą...
-------------------------------------------------
=> Annibale Bugnini - twórca Nowej Mszy
===========================
Przykłady z Pisma Świętego:

Napisane jest bowiem: Na moje życie - mówi Pan - przede Mną klęknie wszelkie kolano a każdy język wielbić będzie Boga. (List do Rzymian 14:11)

Weszli do domu i zobaczyli Dziecię z Matką Jego, Maryją; upadli na twarz i oddali Mu pokłon. (Mateusza 2:11)

Upada dwudziestu czterech starców przed Tym (Bogiem), który siedzi na tronie, i oddaje pokłon Temu, który żyje na wieki wieków i składa korony swoje przed tronem ( Apokalipsa Św. Jana 4:10 )