Clicks154
charisma

Tower Vilmos SJ: Másvilág, pokol, mennyország (13)

VI. RÉSZ
A POKOL
1. A POKOL FOGALMA


Poklon értjük azt a másvilági állapotot, amelyben azok, akik súlyos (halálos) bűn állapotában halnak meg, állandó büntetésben részesülnek.
A „pokol” magyar szónak eredete még homályos. De régi és nagyon használatos, gyakori alkalmazását bizonyítja a vele összekötött sok más magyar szó, rengeteg magyar szólásmód és közmondás. Pl. pokolszél a. m. gutaütés, pokolszőr – pehely; pokolbíró – félisten; pokolbogár (állat); pokolfajzat a. m. istentelen (gonosz ember); pokolkín – óriási fájdalom; pokolkő – gyógyszer (salétromsavban feloldott ezüst); pokolpozdorja – gonosz ember s í. t.

Teljes cikk