Clicks1.6K

Marie-Julie Jahenny – Po trestoch príde svätá generácia

Z denníčka Marie-Julie Jahenny, 1. decembra 1876

Pán Ježiš:

„Nikdy, úbohé Francúzsko, ti nebude vládnuť iný Kráľ, než ten, ktorého Ja vyberiem. Prídem vo chvíli, kedy ma budú očakávať najmenej. Postavím sa doprostred Francúzska; volám vás, deti Moje, neustále do Môjho Najsvätejšieho Srdca. Víťazstvo dám (tej) zástave Francúzska, na ktorej bude vyobrazené Moje Najsvätejšie Srdce.

Po tej strašnej skúške skrátim čas hnevu kvôli obetiam za Mňa, za Moje Nepoškvrnené Srdce a nakoniec, aby vám bol rýchlejšie daný Kráľ vybraný a zvolený Mojím Božským srdcom.

Rozmnožím v krajine francúzskej kvetiny – to znamená srdcia čisté, štedré, kajúce, ktoré budú milovať Svätú Cirkev, Svätého otca a Kráľa. Požehnám túto krajinu a Môj ľud bude slobodný. Dám Francúzsku novú generáciu. Mojou milosťou ona vzrastie. Žiť bude pod vládou Kráľa nesmierne bohabojného, ktorý svojou ctihodnosťou urobí z Francúzska prenádherný ornament.

Želám si, aby – ak si máš zapamätať aspoň jednu Moju správu –aby ňou bola táto: Môj ľud by nemal byť prekvapený, keď nadídu sľúbené tresty.“

+++

Marie-Julie Jahenny (1850-1941) bola katolícka mystička a stigmatička, ktorá síce nie je u nás veľmi známa, no v zahraničí a zvlášť v rodnom Francúzsku sú jej proroctvá pomerne známe. Zjavovala sa jej Panna Márie a bolo jej tiež povedané, že pre spásu duší bude musieť veľmi trpieť. Jedným z jej najhorších utrpení boli práve stigmata.
Autor E. A. Bucchanieri, z ktorého knihy je aj nasledovný odstavec, dodáva: „biskup Nantés, monsignor Fournier, prehlásil, že všetko, čo sa Marie-Julie stalo, je nadprirodzeného a božského pôvodu.“ (We Are Warned: The Prophecies of Marie-Julie Jahenny, str. 10)


Je to istým znakom, že nás Boh miluje, keď nás necháva trpieť na Zemi.

Z denníčka Marie-Julie Jahenny, 11. júla 1878

Sv. Ján z kríža:

„Bez kríža a bez súženia sa nemôžeme spoliehať na večné šťastie, pretože šťastie je v bolesti, v utrpení, v Kríži, v prenasledovaní vo svete. Kríž je cennou knihou, ale len nemnohí vedia, ak (ju) čítať.

Je to istým znakom, že nás Boh miluje, keď nás necháva trpieť na Zemi. Ten, ktorý netrpí, nie je skutočným priateľom Boha. Pán nás prijíma do Svojej milosti, vďaka Mu. Pamätaj si, že keď pociťujeme bolesť v živote, zakúšame (tiež) Jeho milosť. Keď Pán začína dielo, v ktorom chce, aby vynikla jeho milosť, obklopí ho perzekúciami, krížom, odmietnutím, všetkými (druhmi) trestov. Toto je skutočný pôvab Božieho prstu. Je nevyhnutné, aby ten, kto je v priateľstve s Bohom, bol otestovaný, aby bola jeho duša vo všetkom očistená.

Najprv musíme vytrvať v pokore, poslušnosti, podriadenosti, láske, ktorá hovorí Božskému Ježišovi: „dávam ti vopred všetko, čo sa (mi) stane – tresty, kríže, lásky aj radosť.“ Toto je jediný spôsob ako nenahnevať Boha, pretože všetko Mu bývalo ponúknuté vopred…“

Šťastní sú tí, ktorí milujú Ježiša, lebo tí budú v bezpečí.

Z denníčka Marie-Julie Jahenny, 17. júla 1874

Pán Ježiš:

„Je to moja prvorodená dcéra, krajina francúzska, ktorá Ma opustila. Ja si ju však predsa uchovávam vo Svojom Srdci. Budem ju však tlačiť viac; i príde deň, kedy priletí nebeská holubica a prinesie zástavu s Najsvätejším Srdcom.

I ona prehlási, že (Veľký katolícky) Kráľ zachráni (Anjelského) pápeža a dodá: „šťastní sú tí, ktorí milujú Moje Srdce, (lebo) tí budú v bezpečí!““

Traja králi sa budú biť o francúzsku korunu; tá však pripadne štvrtému.

Z denníčka Marie-Julie Jahenny, november 1874

(Veľký katolícky) Kráľ Henri V. bude pochodovať ako prvý. Ježiš Kristus mu bude ukazovať cestu. Pôjde z východu smerom do stredu (Francúzska). Kráľovi priatelia budú pochodovať za ním. Zdalo sa mi, že Mária hovorila, že traja králi sa budú biť o korunu; tá však nakoniec pripadne legitímnemu Kráľovi.

Marie-Julie Jahenny – Len modlitbou a Máriinými slzami budú nepriateľské armády vyhnané.

Marie-Julie Jahenny – Beda Parížu!
Public domain
ekans
v první řadě by jste si vy schizmatici a luteráni @Libor Halik , @Peter(skala) měli uvědomit že tato proroctví jsou katolická, tudíž nemají žádný ekumenický rozměr a nejsou určena jinověrcům, tudíž vaše bláboly k nim jsou bezpředmětné
Peter(skala)
„Nikdy, úbohé Francúzsko, ti nebude vládnuť iný Kráľ, než ten, ktorého Ja vyberiem.

🤗
Posledné slová proroctva sú tak biblické, že veriaci kresťan by sa mal nad nimi poriadne zamyslieť, pretože hovoria o Božej vôle, ktorá má rozhodovať o tom kto bude, ale aj má vládnuť vo svetských záležitostiach na zemi.
Hovorí: "...ktorého Ja vyberiem."
Nehovorí, ktorého si ty alebo vy vyberiete, ale: …More
„Nikdy, úbohé Francúzsko, ti nebude vládnuť iný Kráľ, než ten, ktorého Ja vyberiem.

🤗
Posledné slová proroctva sú tak biblické, že veriaci kresťan by sa mal nad nimi poriadne zamyslieť, pretože hovoria o Božej vôle, ktorá má rozhodovať o tom kto bude, ale aj má vládnuť vo svetských záležitostiach na zemi.
Hovorí: "...ktorého Ja vyberiem."
Nehovorí, ktorého si ty alebo vy vyberiete, ale: "Ja vyberiem."
Presne to isté Boh povedal prorokovi Samuelovi, keď ľudia žiadali kráľa a Boh im vyhovel. Vtedy Boh povedal:

1 sam 8,22 A Pán povedal Samuelovi: „Vypočuj ich hlas a ustanov im kráľa!“
1 sam 9,16 „Zajtra o tomto čase pošlem k tebe muža z Benjamínovej krajiny; jeho pomažeš za knieža nad mojím ľudom, Izraelom;
17 Keď Samuel uvidel Šaula, Pán mu oznámil: „Hľa, toto je muž, o ktorom som ti hovoril, on bude panovať nad mojím ľudom!“

😇

Každý veriaci, ktorý hovorí, že Biblia (Sväté Písmo) je pre neho hlavný zdroj Božej pravdy a prvoradým ukazovateľom ako riešiť životné problémy, tak v prípade volby svetskeho vládcu by mal presne tieto biblické Slová brať vážne a podľa nich sa rozhodovať koho a ako voliť resp. prijať "kráľa" do svojho života.

Ked to porovname so sučasnosťou, tak vidíme značný rozdiel:
Ludia, aj veriaci kresťania, ked sa rozhoduju pre politika, ktorý by mal vládnuť v ich krajine, tak zvažuje, či je veriaci a ako odhodlane presadzuje Božie prikazania. To je dobré, ale akonahle sa majú rozhodnúť medzi viacerými politikmi, či jednoducho uchádzačmi o vládu štátu, tak väčšina nechce, aby Ho ustanovil Boh, ale oni samotní.

Prakticky sa to deje tak, že ked počuju ako nejaký prorok ukazuje na krála alebo nejaký vojvoda sa uchádza o štátnu moc, tak sa v nich zmocní viac túžba po vlastnej volbe.

To sa stalo aj izraelitom, ked prorok Samuel na Boží príkaz ustanovil za kráľa Dávida a niektorým izraelitom sa to nepáčilo, tak si sami ustanovili kráľa Isboseta (Šaulov syn). Už vtedy mali presne ten istý problem ako my dnes a vlastné po dlhé roky, kedy ludia odmietaju, aby im nejaký prorok ustanovoval vladcu štatu.

My vidíme, že Božie Slovo jasne hovorí ako treba voliť resp. prijať "hlavu štátu", ale mnohí ešte nedokážu konkretne toto Slovo prijať do svojho života, ked ho treba uskutočniť, pretože tuto oblasť života maju málo zaužívanú. Veriaci ľudia dokážu zasvätiť Bohu rôzne oblasti svojho života, vedia mu odovzdať svoju pracu, službu, zrieknuť sa vecí, pohodlia, dokonca aj životného partnera, ale akonahle má prísť na volbu hlavy štatu, tak zrazu nedokažu povedať: Hľa, Pane, tvoja vôľa nech sa stane.

Modlime sa a odovzdajme Bohu aj tuto oblasť života, aby sme sa dokazali správne rozhodnuť, nech Boh určí, kto má vládnuť v našom štáte, v Europe, i vo svete.
Libor Halik
(Veľký katolícky) Kráľ Henri V. bude pochodovať ako prvý. Ježiš Kristus mu bude ukazovať cestu. Pôjde z východu smerom do stredu (Francúzska). Kráľovi priatelia budú pochodovať za ním. Zdalo sa mi, že Mária hovorila, že traja králi sa budú biť o korunu; tá však nakoniec pripadne legitímnemu Kráľovi. L: Tak sa stane.