1
2
GDADSST
147
PRZESŁANIE Z SOBOTY 28 PAŹDZIERNIKA 2017 “LOCA DO ANJO” MIEJSCE UKAZANIA SIĘ ANIOŁA FATIMA (PORTUGALIA) www.gruppodellamoredellasstrinita.it @GDADSSTMore
PRZESŁANIE Z SOBOTY 28 PAŹDZIERNIKA 2017 “LOCA DO ANJO” MIEJSCE UKAZANIA SIĘ ANIOŁA FATIMA (PORTUGALIA)

www.gruppodellamoredellasstrinita.it
@GDADSST