05:35
agnes_17
22.2K
Raduje się dusza ma. Raduje się dusza maMore
Raduje się dusza ma.

Raduje się dusza ma
jerzy1
👏 👍
agnes_17
Raduje się dusza ma,
wielbi Pana swego.
Będę Ci śpiewał z całej siły.
Sławić Cię będę,
za Twe dzieła.
Będę Ci śpiewał z całej siły.
Błogosławić będę Twoje Imię.
Jest miłosierny Pan Zastępów,
Moc Jego ramienia nad swym ludem,
Pan, mój Zbawca!
More
Raduje się dusza ma,
wielbi Pana swego.
Będę Ci śpiewał z całej siły.
Sławić Cię będę,
za Twe dzieła.
Będę Ci śpiewał z całej siły.

Błogosławić będę Twoje Imię.
Jest miłosierny Pan Zastępów,
Moc Jego ramienia nad swym ludem,
Pan, mój Zbawca!