3
4
1
2
lowoa
187
Az első ima az Úr imája, a "Mi Atyánk" legyen. A második imával (Ford.: a Jézus-imával) Isten Fiához, a mi Urunkhoz, Jézus Krisztushoz forduljunk. Ismételjük gyakran: "Uram, Jézus Krisztus, …More
Az első ima az Úr imája, a "Mi Atyánk" legyen. A második imával
(Ford.: a Jézus-imával) Isten Fiához, a mi Urunkhoz, Jézus Krisztushoz
forduljunk. Ismételjük gyakran: "Uram, Jézus Krisztus, könyörülj
rajtam"
. Nagyon erős ima, a sátán nagyon fél tőle. A harmadik ima
pedig a Szentlélekhez szólhat. Mindannyiunknak meg kell tanulnunk a
"Mennyei Király, Vigasztaló" imát, és mondjuk el minden nap, mert így
megszenteljük lelkünket és megóvjuk testünket minden rossztól.