csk.news
11.1K

Viganó: Kde Jsou Preláti Kteří Slavili Mše ve Sv. Petrovi Po Celá Léta?

Františkův Dekret Proti Mši celosvětově legitimuje zneužívání, protože podobné zákazy byly vynucovány po desetiletí, bez toho aniž by byly výslovně formulovány, píše arcibiskup Viganò na AldoMariaValli.it (31. března).

Ve většině sakristií, kněží, kteří chtějí říci Mše jsou nuceni k pasivním koncelebracím. Pro Vigana je to "zbytečné” namítat, že Mše je "právem každého kněžího."

Modernisté nenávidí simultánní oslavu několika Mši a oslavu vůči Bohu, vysvětluje Viganò, protože pro ně, Mše je "večeří.”

Kritizuje zbabělé a spoluvinné mlčení mnoha prelátů: “Kde je arcikněz Emeritus baziliky [Comastri], kde je kardinál Re, kdo jako já, slavil svou soukromou Mši ve Sv. Petru každý den po mnoho let?”

Viganó vysvětluje, že Františkův církevní diktatura je založena na “předmětech bez páteře.” Dekret Proti Mši chápe jako další pokus k podbízení kacířů, nekřesťanů a neo-pohanů.

Situace pod Františkem je pro Viganò jako "moderní zlaté tele", které čeká na návrat Mojžíše, který po vyhnání “nových modlářů” obnoví Katolíkům pravou Víru, stoupenci Aarona ze Santa Marty.”

#newsSbexsmkups