Gloria.tv Needs Your Help - An Urgent Appeal
vi.news
34

Không được! Hồng y Vienna ngăn không cho Giám mục Schneider cử hành Thánh lễ

Giám mục Athanasius Schneider chỉ được phép đọc bài giảng trong Thánh lễ La Mã lúc 4:30 chiều vào Thứ Hai tại Karlskirche của Vienna. Thánh lễ sẽ …