vi.news
21

Giáo hội địa phương chính thống: Tư tưởng về giới tính là "Cuộc tấn công của ma quỷ"

Thượng phụ Chính thống Bulgaria Neofit, 75 tuổi, người đã bảo vệ Giáo hội của mình trong chế độ Cộng sản, đã gọi các hệ tư tưởng về giới tính là "một cuộc tấn công của ma quỷ" nhằm "tách con người ra khỏi Thiên Chúa" theo một tuyên bố của Thượng hội đồng Tòa thánh Bulgaria (OrthoChristian.com, 17/6).

Tuyên bố là phản hồi cho lời mời của Tòa án Hiến pháp xin ý kiến về cách hiểu khái niệm “giới tính”. Thượng hội đồng nhấn mạnh rằng tòa án đã phán quyết rằng giới tính chỉ có thể được xác định về mặt sinh học - đó là một sự thật.

Nó nói thêm rằng việc giải thích "giới tính" không hợp pháp, nhưng dựa trên thực tế ("trong chính nền tảng của nhân loại") và nhấn mạnh "chân lý không thể thay đổi trong Kinh thánh [và lẽ thường]" rằng Đức Chúa Trời đã tạo ra loài người với tư cách là nam và nữ ra lệnh cho họ phải nhân số lượng lên.

Giống như mọi hệ tư tưởng khác, hệ tư tưởng về giới tính dựa trên sự nhầm lẫn điều mà thay thế thực tế bằng những tưởng tượng của người mất trí.

Hình ảnh: Патриарх Неофит © Kremlin.ru, CC BY-SA, #newsGitnqxkjsv