Otčenáš
34Dávám vám nové přikázání, abyste se navzájem milovali; jako já miluji vás, abyste se i vy navzájem milovali. 35Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, budete-li mít lásku jedni k druhým.“ J 13. kapitola
Také na Glorii se snadno pozná, kdo je v Ježíšově škole, kdo je Pánův učedník.
Otčenáš
Kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo, a můj Otec ho bude milovat; přijdeme k němu a učiníme si u něho příbytek. Kdo mne nemiluje, nezachovává má slova. J 14:23b-24a