Clicks116
POHENIX

kolejna profanacja! Tym razem w Słubicach, z udziałem Niemców.

Ośrodek Monitorowania Antypolonizmu

·

Kolejny marsz #LGBT, kolejna prowokacja, kolejna profanacja! Tym razem w Słubicach, z udziałem Niemców.

Nie zgadzamy się z taką ideologią i afirmacją wulgarnych postaw, które obrażają uczucia religijne większości Polaków.www.facebook.com