Gloria.tv Needs Your Help - An Urgent Appeal
hr.news
156

Praedicate Evangelium: Intriga protiv Opusa Deija

InfoVaticana.com (15. rujna) tvrdi da je Franjo spriječio "veću kaznu" za Opus Dei.

• Nacrt Praedicate Evangeliuma, koji je napisao sadašnji kardinal Ghirlanda, predviđa razdvajanje Opusa Deija na dva dijela, odvajanjem svećenika i laika i dodjeljivanjem svakoga različitim dikasterijima.

• Razlog: Ghirlanda inzistira da se osobna prelatura sastoji samo od klerika i da ne može uključivati laike.

• Franjo je zaustavio ovaj plan nakon što je primio dugo pismo od prelata Opusa Deija, Fernanda Ocáriza.

• InfoVaticana.com nagađa da je Ocáriz možda ponudio Franji odricanje od biskupskog čina nadređenog Opusa Deija kako bi blokirao nacrt.

• Opasnost za Opus Dei još nije prošla, budući da je u tijeku "reforma" njegovih statuta.

• Franjo se brine o "reformi" skupina kojima je to najmanje potrebno, dok trule tradicionalne redove - uključujući isusovce - ostavlja netaknutima.

Slika: Fernando Ocáriz © wikicommons, CC BY-SA, #newsDcsmhfhwgl