22:40
johnfrax
13618.9K
PhLic. Kateřina Lachmanová ThD o 7 ročnej skúsenosti v sekte A.DOHNALA. PhLic,Kateřina Lachmanová ThD o 7 ročnej skúsenosti v sekte A.DOHNALAMore
PhLic. Kateřina Lachmanová ThD o 7 ročnej skúsenosti v sekte A.DOHNALA.

PhLic,Kateřina Lachmanová ThD o 7 ročnej skúsenosti v sekte A.DOHNALA
ľubica
Marek, gábi, svetlospásy, olinka, fary, grauss, michal144 a ja( v tejto diskusii) sme členmi Katolíckej cirkvi. A nie hocijakými. Keď ju treba brániť pred útokmi zostrany Dohnalovcov,/maranata, moranová, chrástecká,figlio1,figlio.1, riko.1, naasthan, ruženec,thebouchec, slovo pravdy, terezasky, pravdyvo / a ich sympatizantov a prisluhovačov..., / libor halík, maria dubovska, tonda k, jyrka77/More
Marek, gábi, svetlospásy, olinka, fary, grauss, michal144 a ja( v tejto diskusii) sme členmi Katolíckej cirkvi. A nie hocijakými. Keď ju treba brániť pred útokmi zostrany Dohnalovcov,/maranata, moranová, chrástecká,figlio1,figlio.1, riko.1, naasthan, ruženec,thebouchec, slovo pravdy, terezasky, pravdyvo / a ich sympatizantov a prisluhovačov..., / libor halík, maria dubovska, tonda k, jyrka77/sme ochotní sa zastať ako jej námestníkov, tak aj duchovných v našich farnostiach.

Dohnalovcov a ich pritakávačov prezradí ich spôsob komunikácie: drzosť, úlisnosť,nadávky, vysmešné poznámky, odvádzanie od témy, provokácia druhých nevhodnými otázkami...
Veď im nejde a nešlo nikdy o pravdu...tam kde vstúpia, vznikne iba zvada a násilnícke reči .../ viď všetky ich komentáre v ich profiloch/.


Toto video je ako zažatá svieca v tme....... už tým, že je tam a svieti, tak niekto sa jej svetlu poteší.../ lebo sa nechá dotknúť Pravdou /... ale nájdu sa aj hlupáci, ktorí by ju najradšej sfúknuť svojimi komentármi ...a keď sa im to nedarí... tak aspoń sa od nej vzdialiť a skryť.....
Hlúpy je každý.... kto k tomuto videu vyklopí všetky svoje hnevy a zlosti..../ aj graficky /, ale tým sa vzdaluje od Pravdy a robí to dobrovoľne.
ľubica
Na mieste p. Halíka by som sa veľmi hanbila, pretože ako kňaz má byť príkladom v jednote a v láske. A je tu ten, ktorý napáda Katolícku Cirkev a posudzuje činy a encykliky pápežov a tým rozbíja jednotu. Toto si 'môže'dovoliť iba ten, kto nepozná KC.
Pán Halík nepozná Katolícku Cirkev a jej dejiny, preto ho to môže ščasti ospravedlniť... Keby ju poznal a zblízka, verím, že by si nedovolil tie …
More
Na mieste p. Halíka by som sa veľmi hanbila, pretože ako kňaz má byť príkladom v jednote a v láske. A je tu ten, ktorý napáda Katolícku Cirkev a posudzuje činy a encykliky pápežov a tým rozbíja jednotu. Toto si 'môže'dovoliť iba ten, kto nepozná KC.
Pán Halík nepozná Katolícku Cirkev a jej dejiny, preto ho to môže ščasti ospravedlniť... Keby ju poznal a zblízka, verím, že by si nedovolil tie útoky, ktorých sa opakovane dopúšťa voči jej námestníkom....Jeho pôsobenie tu v Cz a SK sekcii je poľutovaniahodné.
Osobne ja, keby som poznala nejakého pravoslávneho kňaza, že niečo zlé urobil, určite by som o tom nepísala verejne na obrazovku, ale by som upozornila jeho nadriadených. Viac nemožem a nemám kompetencie.

Je na nadriadených ako sa k faktom postavia.
Lenže p. Halík si dovolí osočovať a kritizovať našich námestníkov Krista: Jána Pavla II., Benedikta XVI., aj Pavla VI. (nedávno v jeho bludných príspevkoch- kde zavádzal verejnosť ohľadom encykliky Humanae Vitae!!!, preto som uverenila znenie tejto encykliky aj v CZ aj SK sekcii, aby si mohli čitatelia porovnať, to čo 'plácá 'p. Halík s originálom, dokonca som uverejnila svedectvo manželov Laukovcov a Jána Pavla II. k tejto téme)

Pozná vlastne p. Halík ôsme Božie prikázanie??? Alebo si myslí, že ako pravoslávny kňaz- si tu na gloria.tv , môže všetko dovoliť ???

Môžete sa hanbiť p. Halík!

🤨 🤨 🤨 🤨 🤨
michal144
Kto je presvedčený, že jeho spôsob viery je ten najsprávnejší, ale nekoná a nehľadá Božiu vôľu, bude raz veľmi nemilo prekvapený.
A kto si myslí, že našiel pravdu vo svete, a nehľadá Jedinú Pravdu - Boha, ten má otvorené dvere ku večnému luhárovi - diablovi.
Preto činte pokánie za všetky slová, ktorými ste urazili druhého človeka, čiže v ňom nášho Pána.
Ešteže Boh je Milosrdný ku tým, čo činia …More
Kto je presvedčený, že jeho spôsob viery je ten najsprávnejší, ale nekoná a nehľadá Božiu vôľu, bude raz veľmi nemilo prekvapený.

A kto si myslí, že našiel pravdu vo svete, a nehľadá Jedinú Pravdu - Boha, ten má otvorené dvere ku večnému luhárovi - diablovi.

Preto činte pokánie za všetky slová, ktorými ste urazili druhého človeka, čiže v ňom nášho Pána.

Ešteže Boh je Milosrdný ku tým, čo činia pokánie.
ľubica
Marek, gábi, svetlospásy, olinka, fary, grauss a ja ( v tejto diskusii) sme členmi Katolíckej cirkvi. A nie hocijakými. Keď ju treba brániť pred útokmi zo strany Dohnalovcov, /maranata, moranová, chrástecká,figlio1,figlio.1, riko.1, naasthan, ruženec,thebouchec, slovo pravdy, terezasky, pravdyvo / a ich sympatizantov a prisluhovačov..., / libor halík, maria dubovska, tonda k, jyrka77/ sme ocho…More
Marek, gábi, svetlospásy, olinka, fary, grauss a ja ( v tejto diskusii) sme členmi Katolíckej cirkvi. A nie hocijakými. Keď ju treba brániť pred útokmi zo strany Dohnalovcov, /maranata, moranová, chrástecká,figlio1,figlio.1, riko.1, naasthan, ruženec,thebouchec, slovo pravdy, terezasky, pravdyvo / a ich sympatizantov a prisluhovačov..., / libor halík, maria dubovska, tonda k, jyrka77/ sme ochotní sa zastať ako jej námestníkov, tak aj duchovných v našich farnostiach.

Dohnalovcov a ich pritakávačov prezradí ich spôsob komunikácie: drzosť, úlisnosť,nadávky, vysmešné poznámky, odvádzanie od témy, provokácia druhých nevhodnými otázkami...
Veď im nejde a nešlo nikdy o pravdu...tam kde vstúpia, vznikne iba zvada a násilnícke reči .../ viď všetky ich komentáre v ich profiloch/.


Toto video je ako zažatá svieca v tme....... už tým, že je tam a svieti, tak niekto sa jej svetlu poteší.../ lebo sa nechá dotknúť Pravdou /... ale nájdu sa aj hlupáci, ktorí by ju najradšej sfúknuť svojimi komentármi ...a keď sa im to nedarí... tak aspoń sa od nej vzdialiť a skryť.....
Hlúpy je každý.... kto k tomuto videu vyklopí všetky svoje hnevy a zlosti..../ aj graficky /, ale tým sa vzdaluje od Pravdy a robí to dobrovoľne.
Na mieste p. Halíka by som sa veľmi hanbila, pretože ako kňaz má byť príkladom v jednote a v láske. A je tu ten, ktorý napáda Katolícku Cirkev a posudzuje činy a encykliky pápežov a tým rozbíja jednotu. Toto si 'môže'dovoliť iba ten, kto nepozná KC.
Pán Halík nepozná Katolícku Cirkev a jej dejiny, preto ho to môže ščasti ospravedlniť... Keby ju poznal a zblízka, verím, že by si nedovolil tie útoky, ktorých sa opakovane dopúšťa voči jej námestníkom....Jeho pôsobenie tu v Cz a SK sekcii je poľutovaniahodné.
Osobne ja, keby som poznala nejakého pravoslávneho kňaza, že niečo zlé urobil, určite by som o tom nepísala verejne na obrazovku, ale by som upozornila jeho nadriadených. Viac nemožem a nemám kompetencie.

Je na nadriadených ako sa k faktom postavia.
Lenže p. Halík si dovolí osočovať a kritizovať našich námestníkov Krista: Jána Pavla II., Benedikta XVI., aj Pavla VI. ( nedávno v jeho bludných príspevkoch- kde zavádzal verejnosť ohľadom encykliky Humanae Vitae!!!, preto som uverenila znenie tejto encykliky aj v CZ aj SK sekcii, aby si mohli čitatelia porovnať, to čo 'plácá 'p. Halík s originálom, dokonca som uverejnila svedectvo manželov Laukovcov a Jána Pavla II. k tejto téme)

Pozná vlastne p. Halík ôsme Božie prikázanie??? Alebo si myslí, že ako pravoslávny kňaz- si tu na gloria.tv , môže všetko dovoliť ???

Môžete sa hanbiť p. Halík!

🤨 🤨 🤨 🤨 🤨
Grauss
Díky Johnfraxi za příspěvek, plně souhlasím. Jestli někdo zastává názor, že znát pravdu nás předuručuje ke spáse, tak doporučuji přečíst 1. Korínským 13. 1-3.
1Kdybych mluvil jazyky lidskými i andělskými, ale lásku bych neměl, jsem jenom dunící kov a zvučící zvon.
2Kdybych měl dar proroctví, rozuměl všem tajemstvím a obsáhl všecko poznání, ano, kdybych měl tak velikou víru, že bych hory přenášel,…More
Díky Johnfraxi za příspěvek, plně souhlasím. Jestli někdo zastává názor, že znát pravdu nás předuručuje ke spáse, tak doporučuji přečíst 1. Korínským 13. 1-3.

1Kdybych mluvil jazyky lidskými i andělskými, ale lásku bych neměl, jsem jenom dunící kov a zvučící zvon.

2Kdybych měl dar proroctví, rozuměl všem tajemstvím a obsáhl všecko poznání, ano, kdybych měl tak velikou víru, že bych hory přenášel, ale lásku bych neměl, nic nejsem.

3A kdybych rozdal všecko, co mám, ano, kdybych vydal sám sebe k upálení, ale lásku bych neměl, nic mi to neprospěje.

Nikdo z nás není spravedlivý, jen Bůh. Ospravedlněni jsme pouze skrze pokání a lítost.
fary
Velmi výstižné video...
Díky za něj!
svetlospasy
"M.Dubovská"
Jsem si jist,že odvádíte řeč jinam.Jaký byste měla mít důvod sama od sebe znevažovat svatost Jana Pavla II.?? -Žáden důvod jste nikdy neměla,nikdo z vás.
tonda k
no ta na mě kouká teda co jsi to tam dal? to je nějaká hypnoza nebo co 🤬
svetlospasy
"Dubovská"
Nehrajte si na chytrou k "zamyslit sa". Jestli se chcete zamýšlet nad Janem Pavlem II.,pak tak čiňte s úctou, minimálně s úctou k zesnulým, ta je základní a chybí vám na prvním místě.-Nad zesnulými se zamýšlí Pán, dámo, ne člověk.
svetlospasy
Naasthan
Jak citujete Písmo?Co to zde píšete?
Je psáno: vezměte a jezte, toto je mé Tělo, které se za vás vydává.
...vzal kalich,požehnal a pravil. pijte z něho všichni, toto je má Krev, která se prolévá za mnohé na odpuštění hříchů.-Z čeho si při této citaci,jíž ctím srdcem,dovolujete soudit?To si zkoušejte na toho vašeho černokněžníka.
2 more comments from svetlospasy
svetlospasy
jyrka77
Kdo se ztratil sám v sobě je všem zřejmé od chvíle, kdy se zde začaly probírat nehorázné pomluvy k ctihodnému Janu Pavlu II., kdy byl poprvé hanoben na své cti a dehonestován ve své svaté víře.
svetlospasy
"Ruženec"
Ano je, proč? Hledáte ji?
Ruženec
Není náhodou v Praze 8 slavná PLB? 😈
tonda k
ty si chytrej strejdo džone co víš jak já žiju to víš to by jsi rád viděl ale my jsme slušná rodina o mě mít strach nemusíš to je normální přijít do čech na návštěvu a napadnout domorodce??????????????????????????????? 🤬 🤬 🤬 🤬 🤬 🤬 🤬 🤬 🤬 🤬 🤬 a kdo je u tebe setr jen si nemysli ty tvoje narážky tady už dáááááááááááááávno prokoukli 😡 hybaj zpátky zlý duchu 🤬
svetlospasy
p.Dr.Libor Halík"
Zní logicky,pane Halíku,že prorokyně a proroci byli často i lidé,kteří lhali,takový případ je popsán i v Bibli,kdy se přou Micheáš a falešní proroci,král uvěřil těm falešným.Zvážil jste však,jak se přišlo na to,kdo má právdu a byl inspirován Bohem?-Výsledkem.Když máte tak rád logiku,já také,jste jistě ochoten přijmout ji,ať už by pro Vás byla nepříjemná?Z čeho vyvozujete,že to …More
p.Dr.Libor Halík"
Zní logicky,pane Halíku,že prorokyně a proroci byli často i lidé,kteří lhali,takový případ je popsán i v Bibli,kdy se přou Micheáš a falešní proroci,král uvěřil těm falešným.Zvážil jste však,jak se přišlo na to,kdo má právdu a byl inspirován Bohem?-Výsledkem.Když máte tak rád logiku,já také,jste jistě ochoten přijmout ji,ať už by pro Vás byla nepříjemná?Z čeho vyvozujete,že to jsou falešní proroci a prorokyně(jak píšete vizionáři-ať jsme košer a neudělá se Vám špatně),máte snad vědomosti,které by jejich falešné proroctví dokazovalo?-Prosté tvrzení,že Jan Pavel II.by byl svatý,kdyby udělal něco více,než stačil,s tím pane Halíku daleko nedojdete.To byste musel pro více moudra -jak říká Váš oblíbený Ruženec-strčit ruku do škapulíře.
johnfrax
Bratia a setry...
toto tu nebuduje.
Ako by som videl pána Halíka ako si trhá rúcho.
A okolo skupinu priaznivcov,ktorí síce poznajú zákon,ale podľa neho nežijú.
tonda k
co šmíruješ světlouši co si tady povídáme přišel si sem dejchnout čistej vzduch aby jsme tu nepadli smrtihlave jdi si pustit ty svoje videa
svetlospasy
Jezuita Malachi svědčil o zednářích ve Vatikánu z historického hlediska.
Nedomníváte se snad,že by Vatikán byl obsazen zednáři? To už by bylo možné i prohlásit,že zednáři Vatikánský palác pronajali papeži za měsíční rentu.-Stejně tak jste překrucoval důvody pro které ct.Paisij Veličkovskij žil v ústraní.Vy politikaříte, to není o víře,pane PhD Halíku,to je jen účelové překrucování fakt! Vždyť vy …More
Jezuita Malachi svědčil o zednářích ve Vatikánu z historického hlediska.
Nedomníváte se snad,že by Vatikán byl obsazen zednáři? To už by bylo možné i prohlásit,že zednáři Vatikánský palác pronajali papeži za měsíční rentu.-Stejně tak jste překrucoval důvody pro které ct.Paisij Veličkovskij žil v ústraní.Vy politikaříte, to není o víře,pane PhD Halíku,to je jen účelové překrucování fakt! Vždyť vy spoléháte na to,že zde většina lidí nemá možnost studia dokumentů,z nichž vyvozujete pro vaše zájmy odpovídající závěry.
tonda k
zednáři chtěji ovládnout svět to ví každej a nemusí bejt katolík a tady chtěji vládnou světlouš džon a jim podobný hele koukni jak se sápou po tý zeměkouli 😀
johnfrax
Maranatha-
exkomunikácia slobodomurárov nebola zrušená,bola len zmiernená,je to posun pre tých,ktorí by sa vzdali slobodomurárstva,aby sa mohli skrze sviatosť pokánia vrátiť k Cirkvi, ale exkomunikácia je stále možná.
Bola zrušená automatická exkomunikácia.
Aj v iných prípadoch sa najprv posudzuje,napomína,a ak to nepomáha dotyčnému,až potom sa rozhoduje o exkomunikácii.
Viď Anton Dohnal a …More
Maranatha-
exkomunikácia slobodomurárov nebola zrušená,bola len zmiernená,je to posun pre tých,ktorí by sa vzdali slobodomurárstva,aby sa mohli skrze sviatosť pokánia vrátiť k Cirkvi, ale exkomunikácia je stále možná.
Bola zrušená automatická exkomunikácia.
Aj v iných prípadoch sa najprv posudzuje,napomína,a ak to nepomáha dotyčnému,až potom sa rozhoduje o exkomunikácii.
Viď Anton Dohnal a spol.
Ale nik nie je vylúčený definitívne...