Orędzia
775

Nadal będziecie widzieć obrzydliwości na ziemi, ale mężczyźni i kobiety wiary będą chronieni.

27 kwietnia 2021 - 5117. Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, Anguera.

Matka Boża, Królowa Pokoju: Drogie dzieci, bez krzyża nie ma zwycięstwa. Otwórzcie swoje serca na wezwanie Pana i pozwólcie Mu kierować waszym życiem. Nie trać ducha w obliczu swoich trudności. Bądźcie wierni Panu, a On się o was zatroszczy. On cię kocha i zna cię po imieniu. Słuchaj go.

Jesteś na świecie, ale nie ze świata. Nie trwajcie w grzechu. Mój Pan cię woła. Spotkaj się z nim i zaakceptuj jego wolę dla swojego życia.

Zmierzasz do bolesnej przyszłości. Wielkie duchowe zamieszanie w domu Bożym usunie wiele Moich biednych dzieci z prawdy. Przyjmij ewangelię Mojego Jezusa i uczyń nauczanie prawdziwego Magisterium Jego Kościoła swoimi własnymi. Nie zapominajcie: w Eucharystii jest wasze zwycięstwo. Naprzód bez strachu!

To jest przesłanie, które dziś wam przekazuję w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję, że pozwoliliście mi się tu jeszcze raz zebrać. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostań w pokoju.

29 kwietnia 2021 - 5118. Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, Anguera.

Matka Boża, Królowa Pokoju: Drogie dzieci, przyszłam z Nieba, aby was przyprowadzić do Mojego Syna Jezusa. Znam każdego z was z imienia i proszę, abyście podtrzymywali płomień waszej wiary. Nie zniechęcaj się. Nic nie jest stracone. Mocno wierz w moc Bożą.

Mój Pan otrze wasze łzy i zobaczycie, jak potężna ręka Boga. Bądź cichy i pokornego serca. Nadal będziecie widzieć obrzydliwości na ziemi, ale mężczyźni i kobiety wiary będą chronieni.

Przyjmijcie moje wezwania, ponieważ chcę uczynić was wielkimi w wierze. Szukajcie siły w Ewangelii i Eucharystii. Kocham Cię i zawsze będę blisko Ciebie. Naprzód w obronie prawdy!

To jest przesłanie, które dziś wam przekazuję w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję, że pozwoliliście mi się tu jeszcze raz zebrać. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostań w pokoju.