Clicks272
Coburg

Slovenský dohovor za rodinu Božie milosrdenstvo

pomôžte nám ZDIEĽANÍM Staré Hory- KarmelitániNaživo: 24 hodinový ruženec za Slovensko - putujeme za Pannou Máriou sobota 13.3.2021 od 18:00 Viac na: slovenskydohovorzarodinu.sk/…sko-putujeme-za-pannou-mariou/
Jedno z miest, kde sa budeme modliť sú Staré Hory :
Najnavštevovanejšie pútnické miesto stredného Slovenska
Počas roka niekoľko pútí
Najväčšia púť na slávnosť Zoslania Ducha Svätého – Turíce
Druhá púť na sviatok Nanebovzatia Panny Márie
Známe sú fatimské soboty
ostatné miesta kde sa budeme modliť:
bazilika Santa Maria Maggiore v RímeKlokočovĽutinaLitmanová Hora ZvirLevoča - Mariánska Hora
Staré Hory - KarmelitániTurzovka ŽivčákováTrnava - obraz Panny MárieŠaštin - StrážeMariánka pri Bratislave Viac na: slovenskydohovorzarodinu.sk/…sko-putujeme-za-pannou-mariou/