pokorny
8502

Ranná homília pápeža Františka: Rigidné srdce nechápe Božie milosrdenstvo

Ranná homília pápeža Františka: Rigidné srdce nechápe Božie milosrdenstvo

Pápež František slúži svätú omšu v Dome sv. Marty vo Vatikáne

10/10/2017 13:40

Vatikán 10. októbra – Ústrednou témou dnešnej rannej homílie pápeža Františka, ktorý ako obvykle začal deň omšou v Dome sv. Marty, bol príbeh z dnešného prvého čítania o Jonášovi, „tvrdohlavcovi, ktorý chcel,“ podľa pápežových slov, „učiť Boha, ako sa majú veci robiť“ (Jon 3,1-10).

Pán požiadal proroka, aby išiel do mesta Ninive a vyzval jeho obyvateľov k pokániu. Jonáš sa najskôr pokúsil pred touto misiou ujsť. Napokon však urobil, ako mu prikázal Pán, avšak – poznamenal pápež František – pred odpustením, ktoré Pán udelil národu, ktorý s otvoreným srdcom ľutoval, ostáva „rozhorčený“ a „nahnevaný“.

Jonáš bol „tvrdohlavec“, zamyslel sa Svätý Otec, „no viac než tvrdohlavý, bol neoblomný“, mal „upätú dušu“:

„Tvrdohlaví dušou, rigidní, nechápu, čo znamená Božie milosrdenstvo. Sú ako Jonáš: ,Musíme ohlasovať toto, že títo budú potrestaní, lebo robili zlo a musia ísť do pekla, atď...’. Rigidní ľudia nevedia rozšíriť svoje srdce ako Pán. Rigidní sú maloverní, s malým uzavretým srdcom, pripútaní k holej spravodlivosti. A zabúdajú, že Božia spravodlivosť sa stala telom vo svojom Synovi, stala sa milosrdenstvom, stala sa odpustením; že Božie srdce je vždy otvorené pre odpustenie.“

A to, na čo títo tvrdohlaví ľudia zabúdajú, dodal pápež František, je práve to, že „Božia všemohúcnosť sa prejavuje predovšetkým vo svojom milosrdenstve a v odpustení“:

„Nie je jednoduché pochopiť Božie milosrdenstvo, nie je to jednoduché. Pochopiť to si vyžaduje veľa modlitby, lebo je to milosť. Sme naučení hovoriť: ,Čo si mi ty urobil, to ti urobím aj ja’. Na tú spravodlivosť: ,Za to, čo si urobil, zaplatíš’. Ježiš však zaplatil za nás a naďalej tak robí.“

Boh, zopakoval opäť Svätý Otec František odvolávajúc sa na starozákonný príbeh o Jonášovi, mohol proroka ponechať napospas jeho tvrdohlavosti a rigidite. On však šiel a prehovoril k nemu a presvedčil ho, zachránil ho tak, ako to urobil z ľuďmi z Ninive. Je to „Boh trpezlivosti, je to Boh, ktorý vie pohladiť, ktorý vie rozšíriť srdcia“:

„Toto je posolstvo tejto prorockej knihy; dialóg medzi proroctvom, pokáním, milosrdenstvom a malovernosťou či tvrdohlavosťou. Božie milosrdenstvo však vždy zvíťazí, lebo je to jeho všemohúcnosť, ktorá sa prejavuje práve v milosrdenstve. Dovolím si dať vám radu, vezmite dnes bibliu a prečítajte si túto Knihu Jonáša. Je krátka, sú to tri strany. A všímajte si, ako koná Pán, aké je Pánovo milosrdenstvo, ako Pán premieňa naše srdcia. A ďakujte Pánovi, lebo je tak veľmi milosrdný.“ -ej-

(sk.radiovaticana.va/…/1341975)
+Joseph+
pardon, Pius XII
+Joseph+
Pius VII dobře věděl jakou paseku by nadělalo imprimatur pro zjevení s. Kovalské a zde jsou výsledky
Roberto 55
Aj napriek tomu, ze som rigidny, tak chapem...
pokorny
Ježiš nám dal svetlo, ktoré svieti v tmách. Ochraňujme ho a strážme, je tým najväčším bohatstvom, ktoré nám bolo v živote zverené.
Caesar
ceskoslo
Presne tak! Boh je spravodlivý sudca, ale aj milosrdný.
Ked je Boh len milosrdenstvo a milosrdný, tak preco spálil Sodomu a Gomoru? Uvrhol narod, ktorý zhresil, do babylonského zajatia? Preco trestal egyptanov? A dalsie príklady by som mohol uvadzat. To akosi s tým nekonecne milsrdným Bohom neladí.
Boh je spravodlivý sudca a milosrdný! Nemozno oddelovat Boziu spravodlivost od milosrdenst…More
ceskoslo
Presne tak! Boh je spravodlivý sudca, ale aj milosrdný.
Ked je Boh len milosrdenstvo a milosrdný, tak preco spálil Sodomu a Gomoru? Uvrhol narod, ktorý zhresil, do babylonského zajatia? Preco trestal egyptanov? A dalsie príklady by som mohol uvadzat. To akosi s tým nekonecne milsrdným Bohom neladí.
Boh je spravodlivý sudca a milosrdný! Nemozno oddelovat Boziu spravodlivost od milosrdenstva, lebo to je nemozné!
pokorny
Ľudia, ktorí neveria v Božie milosrdenstvo sa odsudzujú sami, zatvárajú si dvere pred spásou. Ten kto uverí v Božie milosrdenstvo si zrazu uvedomí, aký je hriešny, keď na chvíľu zakúsi veľkosť Božej lásky, chce byť lepším, on sám to chce, nie preto, že sa bojí Božej spravodlivosti, ale pre veľkosť Božej lásky, pre jeho milosrdenstvo.
pokorny
Skús na chvíľu zabudnúť na všetko, čo vieš, skús byť na chvíľu maličkým a s dôverou si otvoriť srdce a nechať Boha aby on konal.
One more comment from pokorny
pokorny
„Tvrdohlaví dušou, rigidní, nechápu, čo znamená Božie milosrdenstvo. Sú ako Jonáš: ,Musíme ohlasovať toto, že títo budú potrestaní, lebo robili zlo a musia ísť do pekla, atď...’. Rigidní ľudia nevedia rozšíriť svoje srdce ako Pán. Rigidní sú maloverní, s malým uzavretým srdcom, pripútaní k holej spravodlivosti. A zabúdajú, že Božia spravodlivosť sa stala telom vo svojom Synovi, stala sa …More
„Tvrdohlaví dušou, rigidní, nechápu, čo znamená Božie milosrdenstvo. Sú ako Jonáš: ,Musíme ohlasovať toto, že títo budú potrestaní, lebo robili zlo a musia ísť do pekla, atď...’. Rigidní ľudia nevedia rozšíriť svoje srdce ako Pán. Rigidní sú maloverní, s malým uzavretým srdcom, pripútaní k holej spravodlivosti. A zabúdajú, že Božia spravodlivosť sa stala telom vo svojom Synovi, stala sa milosrdenstvom, stala sa odpustením; že Božie srdce je vždy otvorené pre odpustenie.“