Clicks106
jacek2pp
Kara dosięgnie każdego odstępcę od Boga. 27.02.2006. Mówi Jan Paweł II . Biała Skało, Bóg zlecił mi abym tobie przekazywał orędzia dla świata i upominał Lud Boży, bo wielka kara zawisła nad światem. …More
Kara dosięgnie każdego odstępcę od Boga.

27.02.2006. Mówi Jan Paweł II .
Biała Skało, Bóg zlecił mi abym tobie przekazywał orędzia dla świata i upominał Lud Boży, bo wielka kara zawisła nad światem. Lud lekceważy ostrzeżenia, które Bóg daje człowiekowi aby rozpoznał jak wielkie jest zagrożenie dla ludzkości. Ja, Jan Paweł II wołam do wszystkich narodów - wróćcie do Boga, zacznijcie żyć Bogiem. Ja wiem co was czeka, zobaczycie jak Bóg będzie oczyszczał. Kara dosięgnie każdego odstępcę od Boga. Mieliście tyle czasu, gdy Ja byłem na ziemi, wzywałem, uczyłem, wskazywałem drogę do zbawienia i cierpiałem aby Bóg jeszcze raz okazał miłosierdzie. Teraz jest czas powrotu do Boga i wy, dzieci światła módlcie się o ten powrót dla zagubionych. Ja, Jan Paweł II będę modlił się wraz ze wszystkimi Świętymi i z wami. Pisz Biała Skało kiedy wezwę cię do pisania, niech będą Bogu dzięki za tak wielką łaskę.