3
4
1
2
Clicks434

Náš letopočet

*Mikael
Obhajoba našeho letopočtu a životních dat Ježíše Krista PRAMENY Z 1. STOLETÍ N. L. potvrzují, že náš letopočet je zcela správný! Ježíš se narodil 25. prosince 1 před n. l. a náš letopočet začíná násl…More
Obhajoba našeho letopočtu a životních dat Ježíše Krista
PRAMENY Z 1. STOLETÍ N. L. potvrzují, že náš letopočet je zcela správný!
Ježíš se narodil 25. prosince 1 před n. l. a náš letopočet začíná následujícím 1. lednem 1 n. l.
Král Herodes zemřel před Velikonocemi v březnu 1 n. l.
Ježíš byl ukřižován 3. dubna 33 n. l.