Církví Boha živého
1633

Pouze Ty jsi náš Spasitel - jen a pouze Pán Ježíš Kristus!

Amen, amen. Mnozí hledají modly, náhradníky, idoly (prezidenty, politiky, celebrity, ...) atp., ale nehledají Pravdu, v Pravdě jsou ti, co jsou v Kristu, neboť On, jediný Vykupitel a Přímluvce nám slíbil naději a spásu, pro ty, kdo Ho hledají, ale celým svým srdcem - On a nikdo jiný za tebe prolil krev! On není Ona, ani kdyby ti to nutili všichni papežové, třeba i ti zesnulí. Bůh ti dal Slovo, to Písmo svaté, ne tento svět, proto víš, od koho nejen tolik moudrosti, ale i lásky pochází, a tak buď věrný, neboť On ti nabízí ještě více, než věrnost svou vlastní, ale i doslovnou spásu, jako nikdo jiný. NIKDO! Amen.
Církví Boha živého
Kdo věří v Syna, má věčný život; kdo Synu nevěří, nespatří život, ale zůstává na něm Boží hněv.”
(Jn.3:36)