CÓRKA MARYI
121.9K

Matka Zbawienia: Żadna prośba nie zostanie zignorowana i jeśli taka jest Wola Boga, wasze modlitwy zostaną wysłuchane

KSIĘGA PRAWDY

niedziela, 16 listopada 2014 roku, godz. 14.20

Moje drogie dzieci, w czasach smutku i niepokoju zawsze musicie wołać do Mnie, waszej Matki, abym pomogła zmniejszyć wasze troski, bez względu na to, jak trudne są okoliczności, w których się znajdujecie.

Pamiętajcie, że gdy przedstawię Mojemu Synowi waszą szczególną prośbę, jeśli dotyczy ona błagania o zbawienie duszy waszej lub kogoś innego, On zawsze odpowie na Moje prośby. Jeśli jest to prośba o specjalne błogosławieństwo lub uzdrowienie, to zawsze będę interweniowała w waszym imieniu. Żadna prośba nie zostanie zignorowana i jeśli taka jest Wola Boga, wasze modlitwy zostaną wysłuchane. Nie ma na ziemi ani jednej duszy, która nie może prosić Mojego Syna o pomoc, jeśli błaga Go o swoje zbawienie.

Mój Syn udzieli szczególnej ulgi każdej duszy, za którą się modlicie. Jego Miłosierdzie jest ogromne, Jego Miłość – niezgłębiona. Nigdy nie lękajcie się zbliżyć do Niego, by prosić Go o Miłosierdzie. Modlitwa, Moje drogie dzieci, jest bardzo potężnym środkiem, dzięki któremu dostępujemy Bożego Miłosierdzia.

Żadna modlitwa nigdy nie jest ignorowana. Ale jeśli nie prosicie, to jak Mój Syn może wam pomóc?

Módlcie się, módlcie się, módlcie się własnymi słowami, ponieważ Bóg zawsze wam odpowie.

Wasza umiłowana Matka
Matka Zbawienia

* * *

za: jezusdoludzkosci.pl/…a-jesli-nie-prosicie-to-jak-moj-syn-moze-wam-pomoc
wordpress.com/…on-if-you-do-not-ask-then-how-can-my-son-help-you/
CÓRKA MARYI
" Mój Syn udzieli szczególnej ulgi każdej duszy, za którą się modlicie. Jego Miłosierdzie jest ogromne, Jego Miłość – niezgłębiona. Nigdy nie lękajcie się zbliżyć do Niego, by prosić Go o Miłosierdzie. Modlitwa, Moje drogie dzieci, jest bardzo potężnym środkiem, dzięki któremu dostępujemy Bożego Miłosierdzia."