vi.news
57

Schneider: Francis theo “Quan điểm duy vật”

Giám mục Schneider nói với Steve Bannon rằng việc Francis tấn công Thánh lễ La Mã cho thấy tư tưởng lấy con người làm trung tâm, chủ yếu là về các thực tại trần thế như "biến đổi khí hậu" và chủ nghĩa môi trường,

Ông gọi đây là “quan điểm duy vật” không phải là sứ mệnh của Giáo hội bởi vì Đấng Christ đã đến để cứu khỏi tội lỗi và cứu chuộc khỏi sự nguyền rủa đời đời.

Schneider nhận xét: “Thật không may trong những thập kỷ sau Công đồng Vatican II - và bây giờ chúng ta đạt đến cực điểm với triều đại Giáo hoàng của Francis - đó là một sự căng thẳng quá mức đối với các thực tại trần thế, đối với con người.

Ông nhận thấy rằng Thánh lễ đưa tổng giám mục vào sự vĩnh viễn và do đó, Francis [đúng là] lo sợ rằng điều đó đang cản trở chủ nghĩa thế tục của ông ta.

#newsSoxxxpvblc