05:36
KamilMila
1326
Kazimierz Grześkowiak "Święta Historyja Narodzenia Pana" www.youtube.com/watch -------------------- Kiej Panna na lutyńce cieniutkie grała tony Prziszoł janioł i pedzioł: "Niech bydzie pochwalony! …More
Kazimierz Grześkowiak "Święta Historyja Narodzenia Pana"

www.youtube.com/watch
--------------------

Kiej Panna na lutyńce cieniutkie grała tony
Prziszoł janioł i pedzioł: "Niech bydzie pochwalony!
Niech bydzie pochwalony, a tako mom nowina,
Że z Ducha Niebieskiego, Bożego zrodzisz Syna
Na chrzcie mu dej Pon Jezus a jeszcze to ci powiym
Że za te rajske jabłko ukryncisz łeb wynżowi"
Maryja rzekła: "Niech sie twym słowom zadość stanie"
I tak to sie łodbyło Najświyntsze Zwiastowanie

To świynto historyja, Pon Jezus i Maryja
Od Boga ten sakramynt, na wieki wieków amynt!

Akurat w same świynta Bożego Narodzynio
Zachciało sie królowi narodu przeliczenio
Toż poszoł do Betlejem z Maryjom Józef stary
A potem do stajenki kaj z osłym wół do pary
Łoj, biyda moj Józefie - narzyko Bożo Matka
Łoj, cóż to za wilijo bez ryby, bez opłatka?
W zgryzocie i zmartwiyniu narodziył sie Jezusek
By świat pobłogosławić rozkopał sie z pieluszek.
Anieli na trzi głosy kolyndy Mu śpiewali
A potym pastuszkowie przynieśli koszyk malin
Na końcu trzej królowie oddali swoje miynie
I tak to sie łodbyło Jezusa narodzenie.

To świynto historyja, Pon Jezus i Maryja
Od Boga ten sakramynt, na wieki wieków amynt!

Już podros Pon Jezusek, już umioł pedzieć "mama"
Kej zwołoł ziandarmerio, król Herod, konsek chama
Tak godo: "Trzeba wycionć syneczkow z Betlejymu.
Bez folgi bez litości, prziwolcie fest kożdymu!"
Gdy Józef się dowiedzioł, co sie to bydzie działo
Władowoł na łosiołka Rodzina Świynto cało
A łosioł, choć leniwy, podreptoł dryptu, dryptu
I tak to sie łodbyła ucieczka do Egiptu.

To świynto historyja, Pon Jezus i Maryja
Od Boga ten sakramynt, na wieki wieków amynt!
KamilMila
Zmarł w 1999 r.
Kazimierz Grześkowiak.