Clicks1.4K
Mimoriadna správa: Pozývame veriacich i všetkých ľudí dobrej vôle k duchovnej účasti na kajúcej pobožnosti pred relikviou Kristovej krvi v Hronskom Beňadiku v nedeľu 11. 10. 2020 Mimoriadna správa: …More
Mimoriadna správa: Pozývame veriacich i všetkých ľudí dobrej vôle k duchovnej účasti na kajúcej pobožnosti pred relikviou Kristovej krvi v Hronskom Beňadiku v nedeľu 11. 10. 2020

Mimoriadna správa: Pozývame veriacich i všetkých ľudí dobrej vôle k duchovnej účasti na kajúcej pobožnosti pred relikviou Kristovej krvi v Hronskom Beňadiku v nedeľu 11. 10. 2020.

Pozývame veriacich i všetkých ľudí dobrej vôle k duchovnej účasti na kajúcej pobožnosti pred relikviou Kristovej krvi v Hronskom Beňadiku.
Koronavírus a pokánie pred Kristovou krvou


Pozývame veriacich i všetkých ľudí dobrej vôle k duchovnej účasti na kajúcej pobožnosti pred relikviou Kristovej krvi v Hronskom Beňadiku.
Cieľom kajúcej pobožnosti je odprosenie Pána Boha za naše hriechy, ktorými sa vzďaľujme od diela vykúpenia Ježiša Krista, ktorý vylial svoju krv za nás a našu spásu.

Nákaza, ktorá nás v týchto dňoch zasahuje v stále väčšej miere je varovaním i výzvou k obráteniu.
Chceme prosiť o Božie zmilovanie, ale i o navrátenie sa ku kresťanskému zmýšľaniu a životu podľa evanjelia.

Kajúcu pobožnosť pri mocnej relikvii Kristovej krvi chceme uskutočniť v nedeľu 11. októbra o 15,00 s priamym prenosom na webstránke: klastorbenadik.nrb.sk
alianciazanedelu.sk/archiv/7255
ľubica
Varovanie
ľubica
je to pokrytectvo, prísť odprosovať a konať súčasne svätokrádežné SP do ruky! To je jasná schizofrénia, lebo v prvom rade treba P. Boha odprosovať za všetky blasfemické nariadenia biskupov SR!
Peter(skala)
...to si vystihla... to je ten problem, prečo sa celý rok nie len Slovensko točí v začarovanom kruhu, lebo na jdnej strane odprosuje za hriechy, ale na druhej strane práve tie isté hriechy koná, ked prijma Eucharistiu do ruky.

Ako hovorí Božie Slovo: prosíte, ale zle prosíte ... a na inom mieste: márna je vaša obeta.
ľubica
toto je mimoriadna správa: Biskup Schneider iniciuje Medzinárodnú kampaň na odprosovanie za zneuctenia Eucharistie. a nie to v Beňadiku, lebo v Beňadiku sa rozdáva SP svätokrádežným kalvínskym spôsobom sofistikovane vnúteným od hierarchie, pod falošnou zámienkou C19, pretože veriaci ľud v SR, by to inak neprijal. Veriaci boli zvyknutí poslúchať biskupov u nás, no málokto si preveruje a …More
toto je mimoriadna správa: Biskup Schneider iniciuje Medzinárodnú kampaň na odprosovanie za zneuctenia Eucharistie. a nie to v Beňadiku, lebo v Beňadiku sa rozdáva SP svätokrádežným kalvínskym spôsobom sofistikovane vnúteným od hierarchie, pod falošnou zámienkou C19, pretože veriaci ľud v SR, by to inak neprijal. Veriaci boli zvyknutí poslúchať biskupov u nás, no málokto si preveruje a dohľadáva materiály k lžiam a zahmlievaniu pravdy ohľadne podávania spôsobu SP v histórii a nedávnej minulosti v západných štátoch Európy a A rozdáva sa tak vo všetkých chrámoch západného i východného obradu SR! TOTO je skutočná POHROMA, že nátlak k zneucteniu E. pochádza od biskupov! Toto konanie KBS je prejavom poriadneho zavírenia viery v E. A nie C 19! Vírusy boli sú a budú. Ale viera v E., sa ničí v štátoch bývalého Sovietskeho bloku, kam patríme.!!! Zo zbúraného materiálu začali stavať biskupi SR! 50 rokov sa bezbožným spôsobom podáva SP na ruku na západe a dôsledky sú jasné: prázdne semináre, prázdne kostoly, ktoré sa predávaju na profánne účely...veriaci sa nespovedajú, no SP prijímajú ako sliepky zrno...a k SP chodia aj inoverci... tzv, interkomunio je tiež ťažký hriech
Coburg
stranka klastora sa neda otvorit.
Peter(skala)
klastorbenadik.nrb.sk ak mysliš na tuto, tak mne tiež sa nedá a presmeruje ma na alianciuzanedelu.sk.

..... ale skus tuto: klastorbenadik.nrb.sk
Adellheid
Včera som bola s manželom na.sv omši v Krakove Lagiewnikoch, vo svätyni B.Milosrdenstva. Ľudí bolo pomenej, rozptylenych po celej katedrále, spovedalo sa asi v 3 spovedniciach, žiadne obmedzenia okrem rušok a dezinfekcie. Pred sv. Prijímaním kňaz vyzval veriacich, že kto chce prijať na ruku, nech ide na sv. Prijímanie stredom kostola a zároveň dôkladne poučil ako majú spravne prijať na ruku. …More
Včera som bola s manželom na.sv omši v Krakove Lagiewnikoch, vo svätyni B.Milosrdenstva. Ľudí bolo pomenej, rozptylenych po celej katedrále, spovedalo sa asi v 3 spovedniciach, žiadne obmedzenia okrem rušok a dezinfekcie. Pred sv. Prijímaním kňaz vyzval veriacich, že kto chce prijať na ruku, nech ide na sv. Prijímanie stredom kostola a zároveň dôkladne poučil ako majú spravne prijať na ruku. Ostatní veriaci nech idú na sv. Prijímanie po stranách kostola pred oltár a prijímajú ako býva zvykom na kolenách alebo v stoji na jazyk. Asi nemusím dodávať, že stredom kostola išlo len zopár ľudí, všetci ostatní prijímali po kľačiačky do úst. Mala som z toho hlboký zážitok a zároveň veľkú bolesť v srdci, keď som si uvedomila ako je to u nás. Vari nie sme jedna cirkev....?
ľubica
Adellheid:....stredom kostola išlo len zopár ľudí, všetci ostatní prijímali po kľačiačky do úst. Mala som z toho hlboký zážitok a zároveň veľkú bolesť v srdci, keď som si uvedomila ako je to u nás. Vari nie sme jedna cirkev....?
........................
budíček, delenie nastalo v 60 rokoch XX stor, hned po zmenení TLO na NOM, priamoúmerne so zavedením SP na ruku, sa stracala viera, vid pokles …More
Adellheid:....stredom kostola išlo len zopár ľudí, všetci ostatní prijímali po kľačiačky do úst. Mala som z toho hlboký zážitok a zároveň veľkú bolesť v srdci, keď som si uvedomila ako je to u nás. Vari nie sme jedna cirkev....?
........................
budíček, delenie nastalo v 60 rokoch XX stor, hned po zmenení TLO na NOM, priamoúmerne so zavedením SP na ruku, sa stracala viera, vid pokles počtu veriacich, počet seminaristov, počet zasvatených..... LITURGIA JE SRDCOM CIRKVI a práve knazi a biskupi by si mali vedieť zastať svoj liturgický priestor a nedovoliť vládam znesväcovať posvatné miesto všetkými provládnymi opatreniami, počnúc sv vodou, odstránením modlittebných knižiek.... končiac podávaním a prijímaním Panis Angelicus na ruku, mnohí hierarchovia používajú pinzety a rukavice. Kto sa doteraz neprebudil, nevie že je tu PRENASLEDOVANIE KATOLIKOV SOFISTIKOVANYM SPOSOBOM=SVOJIMI BISKUPMI A KNAZMI!!!
Polský (!) Biskup Obhajuje Přijímání Do Ruky
Biskup Schneider iniciuje Medzinárodnú kampaň na odprosovanie za zneuctenia Eucharistie
ľubica
Adellheid .....konanie každej BK je prejavom poriadneho zavírenia viery v Eucharistiu. A nie C 19 je vinný! Vírusy boli sú a budú. Ale viera v E., sa ničí v štátoch bývalého Sovietskeho bloku, kam patríme.!!! Zo zbúraného materiálu začali stavať biskupi SR! 50 rokov sa bezbožným spôsobom podáva SP na ruku na západe a dôsledky sú jasné: prázdne semináre, prázdne kostoly, ktoré sa predávaju na …More
Adellheid .....konanie každej BK je prejavom poriadneho zavírenia viery v Eucharistiu. A nie C 19 je vinný! Vírusy boli sú a budú. Ale viera v E., sa ničí v štátoch bývalého Sovietskeho bloku, kam patríme.!!! Zo zbúraného materiálu začali stavať biskupi SR! 50 rokov sa bezbožným spôsobom podáva SP na ruku na západe a dôsledky sú jasné: prázdne semináre, prázdne kostoly, ktoré sa predávaju na profánne účely...veriaci sa nespovedajú, no SP prijímajú ako sliepky zrno...a k SP chodia aj inoverci... tzv, interkomunio je tiež ťažký hriech