Jan III Sobieski - Przybyłem, zobaczyłem, a Bóg zwyciężył

Jan III Sobieski – "Z Bożej łaski król Polski, wielki książę litewski, ruski, pruski, mazowiecki, żmudzki, inflancki, smoleński, siewierski i czernihowski".
Obrońca Wiary.
Dnia 12 września 1683 r. przed bitwą z Turkami pod Wiedniem król Jan wstał,
pomodlił się, wzniósł w górę obraz Matki Bożej Częstochowskiej i dał sygnał do ataku.
Mówi się, że jego żołnierze,
ścierając się z Turkami w zaciekłej walce,
mieli na ustach okrzyk:
Maryjo, pomóż!
Bitwa zakończyła się niespodziewanie
wcześnie tego dnia.
Po zwycięstwie, Jan III Sobieski, król Polski, oświadczył:
Przybyłem, zobaczyłem, a Bóg zwyciężył.


Więcej jest tu > BITWA POD WIEDNIEM