TerezaK
51

I messaggi della Madonna nel Mondo 1 hod ·

Poselství Panny Marie světu
1 hod.
-
POZORNOST SVATÉHO FRANTIŠKA K POSVÁTNOSTI
František byl sice chudý, ale požadoval, aby církve byly bohaté. Dnes mnozí používají přepych bohoslužebných domů, posvátných rouch a zlatých kalichů jako prostředek k útoku na katolickou církev a místo toho se zasazují o "návrat k františkánské chudobě".
František by nikdy nestrpěl, aby se eucharistie ukládala do jiného než zlatého kalicha a kostely byly holé. "Více než kdyby se to týkalo mne, prosím vás, abyste, když se vám to bude zdát vhodné a užitečné, pokorně prosili kleriky, aby uctívali především nejsvětější tělo a krev našeho Pána Ježíše Krista a svatá jména a slova o něm napsaná, která tělo posvěcují. - napsal v dopise - Kalichy, korporály, oltářní ozdoby a vše, co slouží k obětování, musí být z drahého materiálu. A kdyby na některém místě bylo nejsvětější tělo Páně uloženo příliš uboze, ať je podle příkazu Církve uloženo a uchováváno na vzácném místě a ať je s velkou úctou přenášeno a podáváno s velkou úctou a spravováno druhým s rozvahou."

pokračování na: Pět věcí, které možná nevíte o svatém Františkovi z Assisi (fanpage.it)