BERGOGLIO A NĚKTERÉ JEHO POSTOJE ZAVÁNĚJÍCÍ KACÍŘSTVÍM - CONTROVENTO BY DIEGO FUSARO

Z mnoha stran se stále vedou kritické diskuse o Bergogliově pontifikátu, o jeho legitimitě, ale i o jeho konkrétním obsahu. Zejména v případě …