ľubica
14655

Tawriya. Obhajoba "kreatívneho klamania" v islameTawriya. Obhajoba "kreatívneho klamania" v islame
Autor: Esmeralda Zlopočasná | Publikováno: 19.3.2012 | Rubrika: Islám

Teraz vám predstavíme doktrínu tawriya, ktorá umožňuje klamať virtuálne v každej situácii.
Možno ste počuli o taqiyya, moslimskej doktríne, ktorá umožňuje klamať za určitých okolností - - primárne v prípade, keď moslimská minorita žije pod vládou neveriacich. Teraz vám predstavíme tawriya, doktrínu, ktorá umožňuje klamať za virtuálne akýchkoľvek okolností - vrátane klamania moslimom a s prisahaním na Alaha - za prepokladu, že klamár je dosť kreatívny na to, aby svoj klam formuloval tak, že je "technicky" pravdivý.
Podvod a klamstvo môžu byť v kultúre zakorenené omnoho viac, než sa predtým myslelo.
Veľmi dôveryhodný Hans Wehr arabsko-anglický slovník definuje tawriya ako "skrývanie, utajovanie; predstieranie, pretvárka, pokrytectvo, nespoľahlivosť, nejasnosť, podvojnosť, náznak." Tvary trilaterálneho koreňa slova w-r-y sa objavujú v Koráne v kontexte skrývania, alebo utajovania niečoho (t.j., 5:31, 7:26).
Ako doktrína, "podvojnosť" najlepšie popisuje fungovanie tawriye. Podľa minulých a súčasných moslimských učencov, čo je viackrát dokumentované nižšie, tawriya sa objavuje vtedy, keď hovoriaci povie niečo, čo pre počúvajúceho má jeden význam, hoci hovoriaci tým myslí niečo iné a jeho slová technicky podporujú tento alternatívny význam.
Napríklad, ak niekto povie "nemám vo vrecku ani halier", väčšina poslucháčov bude predpokladať, že hovoriaci nemá so sebou žiadne peniaze, hoci by mohol mať dolárové bankovky, iba doslova nemá žiadne centy.
Tento úskok sa pokladá v šaríjí za legitímny, nepokladá sa za "klamanie", ktoré sa v islame inak zakazuje, okrem troch prípadov: klamanie vo vojne, klamanie manželke a klamať kvôli zmiereniu ľudí. V týchto definovaných výnimkách šaríja povoľuje moslimom voľne klamať, bez obmedzení tawriye, to jest bez potreby kreativity.
A čo ostatné prípady - slovami Šejka Muhammada Salih al-Munadžida (na základe konsenzu učencov): "Tawriya je povolená za dvoch predpokladov: 1) Použité slová sú vhodné pre skrytý význam; 2) nespôsobí to krivdu ("krivda", tak ako je definovaná islamským právom, ktoré povoľuje kadečo - ako napríklad popravy odpadlíkov, podrobenie nemoslimov, pedofília, sekanie údov za krádež, ukameňovanie za údajné cudzoložstvo, smrť za homosexualitu a podobne sú pokladané, podľa západných štandardov za veľké krivdy). Inak je pre moslima povolené dokonca aj prisahať, keď klame pomocou tawriye. Munadžid napríklad cituje muža, ktorý prisahal pri Alahovi, že môže spať iba pod strechou (saqf); keď ho prichytili, že spí na streche, vyvliekol sa z toho takto "strechou som myslel nebo." To je legitímne. "Koniec koncov", dodáva Munadžid, "Korán 21:32 označuje nebo ako strechu [saqf]."
Čerstvým príkladom tawriye v akcii - pretože pre moslimov je "veľkým hriechom"" uznať Vianoce --- tento šejk odporúča moslimom, aby kresťanov pozdravili takto "Želám ti to najlepšie", čo by kresťania mohli pochopiť tak, že im želáte to najlepšie pre ich oslavu (Vianoc)." Ale - a šejk sa chichoce, keď to vysvetľuje - "keď poviete Želám ti to najlepšie myslíte to takto "Želám ti, aby si sa stal moslimom."
Ako väčšina moslimských praktík, tawriya pochádza od proroka Islamu. Keďže moslimovia trvali na tom, že "potrebujú" tawriyu, lebo ich "chráni pred klamaním" a teda pred hriechom, Sheikh Uthman al-Khamis dodáv, že Mohamed ju často používal.
Samozrejme, je zaznamenané, že Mohamed povedal "Alah mi prikázal toľko krát zatajovať pred ľuďmi, koľko krát mi prikázal náboženské povinnosti"; a "Bol som poslaný zmiasť pojmy" a "ktokoľvek žije v predstieraní (v prospech islamu), umrie ako martýr"(Sami Mukaram, Al Taqiyya Fi Al Islam, London: Mu'assisat al-Turath al-Druzi, 2004, p. 30).
Konkrétne v kanonickom hadíse [údajných činoch a skutkoch proroka Mohameda], Mohamed povedal: "Ak ktokoľvek prdne, alebo sa poškvrní počas modlitieb [porušeniewudu], chyťte sa za nos a odíďte" (Sunan Abu Dawud): Chytenie sa za nos znamená, že ste zacítili nejaký zápach - čo je pravda - hoci si ľudia budú myslieť, že ten zápach pochádza od niekoho iného.
Podľa príkladu svojho proroka mnohí poprední moslimovia použili tawriya, ako napríklad Imam Ahmed bin Hanbal, zakladateľ jednej zo štyroch škôl islamu, praktizovanej v Saudskej Arábii. Keď učil v triede, niekto zabúchal na dvere a hľadal jedného zo študentov. Imám Ahmed odpovedal "Nie je tu, čo by tu robil?" - pričom celý čas ukazoval na svoju ruku, ako by hovoril "nie je v mojej ruke". Očividne dotyčný, ktorý Ahmeda nevidel, došiel k záveru, že študent tam jednoducho nebol.
Podobne aj Sufyan al-Thawri, ďalší dôležitý moslimský mysliteľ bol privedený ku kalifovi Mahdímu, ktorý ho odmietol prepustiť, kým mu Thawri neodprisahá, že sa vráti. Keď odchádzal, Thawri nechal svoje sandály pri dverách. Po chvíli sa vrátil, vzal si svoje sandále a odišiel úplne. Keď sa kalif na neho pýtal, povedali mu, že áno, Thawri odprisahal že sa vráti - a skutočne sa vrátil: aby si vzal svoje sandále a odišiel.
Zdá sa, že tawriya sa obmedzuje na niekoľko farbistých príhod, ktoré sa skôr hodia doTisíc a jednej noci než do náboženského práva šaríja (alebo cesta), podľa ktorého sa snaží žiť viac než miliarda ľudí, sú tu aj moderné moslimské autority, ktoré ju ospravedlňujú, ako napríklad Šejk Muhammad Hassan, slávny duchovný, ktorý tvrdí, že islam zakazuje moslimom usmievať sa na neveriacich, okrem prípadu, že by tým mohli niečo získať a Dr. Abdullah Shakir. Obaja uvádzajú príklad, že niekto búcha na vaše dvere, vy ho nechcete vidieť, tak sa skryjete v inej miestnosti, ako napríklad príbuzný odpovie cez dvere a povie "Nie je tu" -- čím "tu" myslí miestnosť, kde sa nachádzajú dotyčné dvere, na ktoré sa klope.
Podobne, na populárnom Islam Web, kde moslimovia vkladajú otázky a islamské autority odpovedajú fatwami [náboženskými editktmi], isté dievča prezentuje svoju morálnu dilemu: Jej otec jej výslovne povedal, že kedykoľvek zazvoní telefón, má odpovedať "On tu nie je". Fatwa rieši jej problém: Môže klamať, ale keď povie "On tu nie je", musí tým myslieť, že nie je v tej istej miestnosti, alebo nie priamo pred ňou.
Samozrejme, kým všetci šejkovia dávajú príklady, ktoré sú neškodné a môžu byť pokladané za "biele" lži, tawriya sa dá očividne použiť na spáchanie skutočného klamstva, zvlášť ak sa to týka nemoslimov.
Ako to definuje Šejk al-Munajid: "Tawriya je povolená, ak je to nevyhnutné, alebo je to v záujme šaríje."
Keď uvážime nespočetné "záujmy šaríje", ktoré môžu byť v priamom rozpore so západným právom a civilizáciou - od zvýhodňovania islamu po podrobenie nevercov. Na realizáciu týchto záujmov šaríje, moslimovia, pomocou tawriya, majú povolené klamať, čo je nepochybne výhodné - či už na diplomatických stretnutiach vysokej úrovne, alebo pri podpise mierových dohôd.
Poznámka: Cieľom tejto eseje je dokumentovať a popísať doktrínu tawriya. Ďalšie práce budú analyzovať jej plný význam - od toho, čo znamená pre moslima veriť, že Najvyššia bytosť povoľuje klamanie, ako tawriya potláča svedomie až do tej miery, že je možné bez problémov prejsť testom na detektore lži - ako aj porovnať ho a dať do kontrastu s praxou iných náboženstiev.
Raymond Ibrahim is a Shillman Fellow at the David Horowitz Freedom Center and Associate Fellow at the Middle East Forum

www.stonegateinstitute.org/2898/tawriya-creativ…
čtěte také:
Čeští muslimové se stydí za islám
Křesťansko-islámský dialog: klamy a západoevropská rádoby přání
Islámský slovník pro nevěřící

Křesťanští užiteční idioti demonstrují na podporu českých islamistů!
Islámská "mírumilovná" odpověď na kritiku Erdogana. Rakouskému kancléři vyhrožují z Turecka zabitím: "Jdi (už) do pr..le, nevěrče!"
Ve Francii právě rozstříleli samopaly další lidi! EU ovšem dále odzbrojuje Evropany, aby se nemohli bránit
Akční plán muslimů na aktivity do roku 2025 - strategie islamizace v hávu boje za lidská práva a multikulturalismus!
Libor Halik shares this
8
Turecko ve válce zanikne jako stát.
1/3 obyvatel Turecka padne, 1/3 se pokřtí, 1/3 utečeMore
Turecko ve válce zanikne jako stát.

1/3 obyvatel Turecka padne, 1/3 se pokřtí, 1/3 uteče
ľubica
Katolický arcibiskup ze Smyrny Giuseppe Germano Bernardini již v roce 1999 vysvětloval papeži a kardinálům, proč není možné muslimy do kostelů zvát: v muslimském uvažování to má právní následky.
Důvody,proč není možné muslimy zvát do kostelů
👍
ľubica
Poznanie štyroch arabských slov môže zachrániť našu civilizáciu od prevzatia moci islamom
medzicas.sk/umenie-klamstva…