04:34
Hovorí Dr. Stephan Lanka o obsahu covid "vakcín" a ich nežiaduce účinky na ľudský organizmus. Patolog dr. Ryan Cole – Alarmující efekt covid injekcí na mozek a ostatní orgány. Co covid injekce dělají…More
Public domain