Bóg Ojciec: Tak jak Mój Syn został ukrzyżowany, tak będzie ukrzyżowany także Jego Kościół na ziemi

God the Father: Just as My Son was crucified so, too, will His Church on earth be crucified

KSIĘGA PRAWDY

czwartek, 2 sierpnia 2012 roku, godz. 22.06

Moja najdroższa córko, próba dla Kościoła Mojego Syna na ziemi już się rozpoczęła. Biczowanie, prześladowanie ma się wkrótce zacząć. Tak jak Mój Syn został ukrzyżowany, tak będzie ukrzyżowany także Jego Kościół na ziemi. Ta próba już się dokonuje. Mój Syn został posłany, aby ratować ludzkość od ognia piekielnego. Pozwoliłem na Jego Śmierć na Krzyżu – straszliwe, bezwzględne okrucieństwo jako środek dla ofiarowania Moim dzieciom przyszłości. Ciało Mojego Syna stało się Jego Kościołem na ziemi. Jego kapłani i wyświęceni słudzy zajęli miejsce Jego apostołów.

Teraz, gdy On wraca, aby ponownie odkupić ludzkość i odzyskać Moje drogie dzieci, aby mogły wejść do Mojego Raju, historia się powtórzy. Mój Syn głosił Prawdę i zgromadził wielu ludzi, którzy podążali za Jego Nauczaniem, którzy nie wątpili w Jego Słowo.

Potem został zdradzony przez tych z Jego szeregów, którzy byli blisko Niego i Mu się poświęcili. Jego Kościół, Kościół katolicki, także został zdradzony wewnątrz swoich korytarzy. Doprowadziło do tego kuszenie szatana, a wielkie zło było odpowiedzialne za zgon Mojego Syna. Dzisiaj upadek Jego Kościoła rozpoczął się jakiś czas temu. Tak jak i Mojego Syna, opuściło go wielu wyznawców wiernych świętemu Słowu ustanowionemu przeze Mnie.

Następnie rozpoczęła się próba, w ramach której Mój Syn został oskarżony o herezję. Tak też Kościół Mojego Syna na ziemi cierpi ten sam los. Z powodu tych niegodziwców spośród nich, którzy popełnili ciężkie przestępstwa przeciwko ludzkości, wielu wiernych wyznawców opuściło Kościół. Kolejno opuścili Mojego Syna i odrzucili Jego Nauczanie.

Próba Kościoła Mojego Syna na ziemi sprawiła, że jego kapłani milczą, kiedy trzeba bronić Nauczania Mojego Syna. Boją się obrazić tych, którzy wyrzekają się Mojego Syna, z powodu grzechów tych, którzy są wśród nich. Kościół Mojego Syna stoi obecnie przed najcięższą próbą ze wszystkich, jakiej nie widziano od Ukrzyżowania Mojego Syna umiłowanego. Jego Kościół jest niemiłosiernie wyśmiewany nie tylko przez jego wrogów z zewnątrz, ale i przez wrogów od wewnątrz.

Korona Cierniowa zostanie teraz umieszczona na Głowie Kościoła Mojego Syna i niewielu z jego wyznawców będzie stać przy nim. Tak jak apostołowie Mojego Syna, z wyjątkiem Jana, opuścili Go podczas Jego procesu i egzekucji, tak też ci na wysokich stanowiskach w Watykanie opuszczą Mojego świętego Wikariusza. On, jako Głowa Kościoła katolickiego, zastanie zmuszony do przejścia straszliwą drogą w niesławie, bez żadnej winy z jego strony. Gdy będą go chłostać, poniżać i kiedy sprawią, że będzie wyglądał na głupiego, to nie na nim wyładują swoją złość. Uczynią to wobec Prawdy Kościoła, Kościoła chrześcijańskiego, ukształtowanego przez Ofiarę Mojego Syna, na którą będą wylewać swoją nienawiść.

Chrześcijaństwo będzie biczowane w każdym zakątku, w każdym narodzie, w każdym miejscu kultu, dopóki nie stanie się słabe z wycieńczenia. Gdy będzie prowadzone drogą na Kalwarię, tak jak Mój Syn był prowadzony, będzie związane i zabezpieczone sznurami, tak by sprawić, że ucieczka od udręczenia będzie niemożliwa. Potem, gdy wejdzie na wzgórze, zostanie obrzucone kamieniami, będą na nie pluli i będzie wyszydzane podczas całej drogi na szczyt. Następnie zostanie przybite do Krzyża.

Ci, którzy winią Kościół za jego grzechy przeciwko niewinnym, okażą mu przy tym mało współczucia, kiedy potępią Głowę Kościoła, Mojego Syna. Będą go obwiniać za grzechy innych spowodowane przez pokusy szatana. Kiedy przybiją Kościół Mojego Syna do Krzyża, wyślą setki strażników – tak jak sześciuset żołnierzy, którzy stali na Kalwarii, aby mieć pewność, że ani jedna cząsteczka Ciała nie uniknie kary. Ani jednemu słudze Jego Kościoła, który głosi wierność wobec niego, nie pozwolą uciec. Kiedy Kościół zostanie ukrzyżowany, zapewnią, że zostanie pozbawiony pożywienia i wody aż do swojego ostatniego tchu. Nigdzie się nie dostrzeże żadnego z jego uczniów, tak jak to było z apostołami Mojego Syna. Będą się ukrywać z lęku przed represjami.

Gdy będzie się wydawało, że jest to jego ostatnie tchnienie, wszystko ucichnie, aż radosne okrzyki tych, którzy ukrzyżowali Kościół, zagłuszą cały świat swoją fałszywą doktryną. Rozlegnie się głos nowej głowy kościoła – oszusta, fałszywego proroka. Wszyscy upadną z ulgą w dziękczynieniu wobec Mnie, Boga Najwyższego. Ponieważ będzie się wydawało, że zapowiada to nowy początek.

To wtedy Obecność Mojego Syna już dłużej nie będzie zaszczycała ołtarzy w tym kościele, bo tak być nie może. To wtedy Moja Ręka opadnie w upomnieniu, zsyłając karę. Wtedy rozpocznie się Bitwa Armagedonu. Wtedy przyjdę, poprzez Mojego Syna, aby ratować dusze. Nie odrzucajcie tego proroctwa. Nie ukrywajcie się za fałszywymi zabezpieczeniami, bo ten dzień musi nadejść. Ukrzyżowanie Kościoła Mojego Syna musi się dokonać z powodu Ostatecznego Przymierza.

Ale wtedy chwalebne Zmartwychwstanie Kościoła, Nowe Jeruzalem, otrze wszelką łzę, wszystkie cierpienia i wtedy nastanie Nowa Era. Przez cały czas ufajcie Mojemu Synowi. Nie lękajcie się, bo Ja Jestem waszym Ojcem i przyjdę odnowić ziemię i zebrać wszystkie Moje dzieci przez ten ostateczny cud przepowiedziany w Księdze Daniela.

Księga Prawdy jest wam teraz objawiana, dzieci, jak zostało to obiecane. Nie odrzucajcie Mojej Boskiej Interwencji, bo głoszę prawdę.

Bóg Najwyższy

* * *

za: jezusdoludzkosci.pl/…tak-bedzie-ukrzyzowany-takze-jego-kosciol-na-ziemi