Gloria.tv Needs Your Help - An Urgent Appeal

Cesta, ktorou sa teraz rozhodnete ísť, bude cesta určujúca váš večný život.

Laudetur Iesus Christus.

Ó deti môjho Pána a Spasiteľa, pýtate sa a tak odpovedám.

No prv než odpoviem vám píšem toto:

" Boh vám dal slobodnú vôľu, preto nikto nemôže za vás rozhodnúť o vašom osude, len vy sami. Ak pozvete Boha, lebo on čaká, že ho pozvete, aby vás viedol v Jeho Pravde, bude vám ju ukazovať, lebo on chce zachrániť svoje deti. A vy pôjdete potom správnou cestou, pokory, sebazapierania a pokánia. A budete cítiť, ako vo vás Jeho Duch pracuje, ako viac a viac budete túžiť po nebi a nie po svetlách tohto sveta, ale po večnom Svetle, ktorým je Kristus.

Lebo to, ako sa rozhodnete a akou cestou teraz pôjdete, či cestou ťažkou za Ježišom Kristom, alebo ľahkou za Antikristom bude rozhodujúcim smerovaním a určením vášho večného osudu, keď príde Večná Spravodlivosť na túto Zem.
A verte mi, že ten čas je už veľmi blízko!!!

Tou ťažkou cestou je v tomto svete ovládanom teraz Satanom a jeho služobníkmi, nasledovať Kristovho vikára Benedikta XVI. v s ním zjednotenej malej a pravej cirkvi, ktorá ostala verná Baránkovi jej ženíchovi, ... a ide za ním na golgotu.

Ľahká cesta, je cesta Antikrista, ostať v múroch, kde už nie je Kristus a Duch Svätý a kde hoduje na oltároch teraz Satan a ísť za falošným pápežom Františkom a zjednocovať sa s ním a s jeho herézami a satanskými obradmi a prijímať svetlá sveta, ktoré ponúka temné knieža tohoto sveta,... to je cesta bez Ježiša Krista do pekla!!!"

Lebo nemôžete mať dvoch pánov nemôžete, len jedného, buď to je Ježiš Kristus, alebo Antikrist. Amen."

⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️

Jeho svätosť Pápež Benedikt XVI určite nový misál nepoužíva, lebo to nie je misál Kristovej Cirkvi, používa určite misál Vetus Ordo, tak ako odporučil návrat k Pravej obete Pána vo svojom apoštolskom liste motu proprio,...Summorum pontificum.

Cirkev, ktorú vedie Jorge Marìa Bergoglio ( František) nie je Kristova Cirkev.

Jeho svätosť Benedikt XVI. bol v roku 2013 zosadený a nebolo mu umožnené ďalej vykonávať apoštolský úrad a tak vzal misticky Kristovu Cirkev zo sebou na Golgotu za jej ženíchom z múrov falošnej cirkvi preč, nevzdajúc sa MUNUSU!!!

Benedikt XVI. je stále jediný Vikár Ježiša Krista na Zemi.

Jorge Marìa Bergoglio nie je vikár môjho Pána Ježiša Krista, ale je to falošný človek uzurpátor Petrovho stolca a vikár Antikrista.

Kto sa zjednocuje s ním a chodí na omše zjednotené s ním počnúc kňazmi až po laikov a zotrvá v múroch, kde je apostáza umrie. Pretože neprijíma Ježiša Krista, ale Antikrista. Amen.

Lebo môj Pán už čakal pridlho a ovce nechcú vidieť pravdu a preto im Boh ešte viac zatvrdil srdcia.

Lebo je veľa povolaných, ale málo bude vyvolených.

A mnohí preto nebudú pozvaní na Baránkovu svadbu, aj keď si v pýche myslia, že sú dokonalí a odsudzujú pokorných a biednych, ale budú vyhodení do tmy, kde bude plač a škrípanie zubami a nebudú mať viac podiel na Baránkovej svadbe. Amen.

⚜️⚜️⚜️ A ja som jeho svedkom, biedny z prachu zeme utvorený pisár svojho Trojjediného Boha Lásky, tu na Zemi medzi vami. ⚜️⚜️⚜️

Glória ✠ Patri ✠ et Fílio ✠ et Spirítui Sancto,
sicut erat in princípio et nunc et semper et in sǽcula sæculórum. Amen.