vi.news
21

Fratelli Tutti đề cập đến giáo phái Orishas châu Phi

Francis trích dẫn trong Fratelli Tutti (FT) nhà thơ Brazil và người Công giáo lạc lối, Vinícius de Moraes (+1980).

Văn bản trong FT 215 nói rằng "trong cuộc sống, tất cả các cuộc đối đầu, là nghệ thuật của cuộc gặp gỡ." Đó là một phần trong bài hát “Samba of the Blessing” của De Moraes mà ông đã sáng tác vào những năm 1960.

Theo CruxNow.com, tác phẩm được lấy cảm hứng từ âm nhạc nghi lễ của Candomblé, một giáo phái orishas Afro-Brazil có nguồn gốc từ các vị thần Châu Phi theo truyền thống Yoruba, tương tự như Vodou ở Haiti.

Carneiro Lopes, một học giả về nghiên cứu văn học và thần học, nói rằng thật "tuyệt vời" khi Francis đưa vào câu của De Moraes mặc dù bài hát có liên quan đến orishas.

Hình ảnh: Candomblé © André Mellagi, CC BY-NC-ND, #newsXlqtvjgbad