Rozhodnite sa žiť pre Krista a začne sa vo vás nádherná premena.

Laudetur Iesus Christus.

Milované deti môjho Pána, nabádam vás a píšem vám v pokore a poníženosti svojho srdca ja jeho biedny sluha a pisár....

Rozhodnite sa žiť pre Krista a začne sa vo vás nádherná premena, lebo náš Spasiteľ je Ten, ktorý premieňa všetko vo všetkom.
A tak, ako mnoho krát som vám už písal, znovu vám píšem ..., odpútajte sa od sveta, od vecí, ktoré nepatria Bohu, lebo je napísané...

"Et nolite conformari huic saeculo, sed transformamini renovatione mentis, ut probetis quid sit voluntas Dei, quid bonum et bene placens et perfectum."
( Epistula ad Romanos 12, 2 )


Buďte s Kristom čo najviac, venujte mu čas, aby mohol spravovať vaše dni, riadiť a viesť vaše kroky a činy na jeho Slávu a vám na spásu. Oddajte sa Mu skrze Máriu, aby ona vás mohla predstaviť svojmu Synovi, keď predstúpite pred neho. Mária je vaša záštita a útecha.

Buďte silní v Kristovi, strašná búrka prichádza, ale ja vám sľubujem, že pod ochranou Nepoškvrnenej Panny budeme spolu kráčať za Kristom v ústrety Novému Veku Zeme v jeho Pravej Cirkvi, tej ktorú postavil na pevnej Skale a ktorej dal prisľúbenie.

Nevzdiaľte sa od pokladu milosti, ktorý vám Boh zjavil a to skrze jeho Pravdu, jeho pravú Cirkev a jeho verných kňazov. Spolu tvoríme jedno telo, jednu nevestu, ktorá čaká na svojho ženícha a On, verte mi ju už nenechá dlho čakať.

Učte, milovať sa navzájom, berte si príklad z Apoštolov nechajte sa poučiť listami sv. Pavla, rozjímajte, modlite sa a proste o milosti a všetko dostanete, ba sa vám ešte aj pridá. Amen.

V pokore srdca váš biedny milujúci Petrvs.

⚜️⚜️⚜️A ja som jeho svedkom, biedny z prachu zeme utvorený pisár a sluha svojho Trojjediného Boha Lásky, tu na Zemi medzi vami. ⚜️⚜️⚜️

Glória ✠ Patri ✠ et Fílio ✠ et Spirítui Sancto,
sicut erat in princípio et nunc et semper et in sǽcula sæculórum. Amen.