Edward7
2958

Nowy język: diaboliczna broń do narkotyzowania sumień

W ubiegłym wieku pisarz George Orwell pozostawił nam swoje dzieło literackie "Rok 1984": straszliwą proroczą powieść o tym, co może stać się ogólnoświatową autokratyczną rzeczywistością opartą w dużej mierze na unicestwieniu obiektywnej prawdy wypartej przez ideologię kłamstwa w służbie jednej partii. Środkiem do tego była zmiana języka: tak zwany "neo-język", za pomocą którego myślenie ludności było przekształcane z rzeczywistych pojęć na pojęcia interesujące partię. Otóż TU i TERAZ to się dzieje, a wielu nie zdaje sobie z tego sprawy: zmiana językowa zmienia sposób myślenia i moralnie narkotyzuje sumienia. A jeśli czytelnik uważa, że przesadzam, udowodnię to na kilku bardzo znaczących przykładach:

1. Słowo ABORCJA zostaje zastąpione słowami "Dobrowolne Przerwanie Ciąży". Słowo określające najgorszą ze wszystkich zbrodni (przeciwko tym, którzy nie mogą się bronić i którym odmawia się prawa do życia) zostaje zastąpione pojęciem mniej agresywnym dla ucha, a bardziej zbliżonym do prawnego i "ludzkiego" (z dzisiejszego punktu widzenia).

2. Słowo MAŁŻEŃSTWO zostaje zastąpione słowem "Para", które z kolei obejmuje każdą sytuację wspólnego zamieszkania. Słowo, które definiuje ostateczne zobowiązanie między mężczyzną i kobietą, oboje razem, zostaje zastąpione pojęciem, które obejmuje: pary zaręczone, pary małżeńskie, pary rozwiedzione i ponownie poślubione, pary homoseksualne...; i staje się bardziej zgodne z obecną ideologią, która stara się podważyć rodzinę chrześcijańską i naturalne małżeństwo, rozmywając jednocześnie wszelkie różnice między parą pobłogosławioną przez Boga w świętym związku małżeńskim a parą, która wybiera życie w grzechu śmiertelnym.

Po trzecie: Słowo SEX (odnoszące się do mężczyzn/ kobiet) zostaje zastąpione przez "Gender". Słowo, które określa ludzką genetykę (czyli mężczyznę i/lub kobietę, ponieważ nauka nigdy nie udowodniła, że istnieje jakikolwiek inny gen) zostaje zastąpione pojęciem, które implikuje nieskończoną liczbę tendencji (l, g, t, b, i, q, r...etc), aby zastąpić prawo naturalne prawem ideologicznym, które z czysto oportunistycznych powodów jest obecnie wykorzystywane przez lewicę wraz z liberalną prawicą. W ten sposób zaszczepia się ideę "wolnego wyboru płci", która wypiera wolną wolę od samego Boga, który każdemu z nas nadaje płeć od poczęcia.

4: Samo słowo BÓG zostaje wyparte przez "Transcendencję", w taki sposób, że osobowa istota Boga zostaje wyeliminowana u podstaw i zastąpiona zwykłą wizją człowieka, który przekracza samego siebie, aby tworzyć wokół siebie. W ten sposób przestaje się wierzyć w CHRYSTUSA (który jest Bogiem wcielonym), aby - jeśli już - wierzyć poprzez ideologiczne przylgnięcie do pojęć takich jak "sprawiedliwość społeczna, ekologia, zrównoważony rozwój, humanizm... itd.", a wiara zostaje pozbawiona swojej istoty, zaś pojęcie "Kościoła" staje się natychmiast organizacją pozarządową lub przedsiębiorstwem, które ma jedynie cele społeczne.

Przejdźmy jednak teraz do przykładów bardziej "wewnątrzkościelnych":

5: Słowo MSZA zastępuje się słowem "Eucharystia". Oznacza to, że "owoc" Mszy świętej, którym jest Eucharystia, zastępuje całe "drzewo". Mówiąc tylko "Eucharystia", tłumi się ofiarniczy charakter Mszy świętej, pozbawia się nas moralnej odpowiedzialności za osobiste grzechy, rozmywa się sam cel Mszy świętej, a co gorsza: jest to jakby globalne zaproszenie do Komunii: że wszyscy powinni przyjąć Komunię, ponieważ jest to obiad dla gości. Ta substytucja, która ma wyraźnie protestancki wydźwięk, jest przyczyną niezliczonych świętokradztw.

6. Słowo "Grzech" zastąpiono słowem "Błąd", pozbawiając w ten sposób grzech jego istoty, którą jest obraza Boga. Niewielu teologów jest zdania, że ten, kto wierzy, że może obrazić Boga, wyraża się dumnie, ponieważ nikt nie jest do tego zdolny. Jest to najwyższa sprzeczność: zaprzeczają istnieniu grzechu i jednocześnie kwalifikują to zaprzeczenie jako grzech (modernizm zawsze używa absurdalnego rozumowania). W ten sposób sumienie jest narkotyzowane i prawie nikt już nie ma poczucia grzechu. Eliminując "obrazę Boga" i z bzdurnej katechezy, narzuca się np; powiedzeniem "opuszczenie niedzielnej Mszy św. nie jest grzechem, bo nikogo nie krzywdzę"..., albo np. przygotowuje się spowiedź osobistą, zupełnie ignorując trzy pierwsze przykazania Dekalogu, odnoszące się do relacji duszy z Bogiem.

7: Słowo APOSTOLAT zastępuje się słowem "dialog", pozbawiając w ten sposób misję wszelkiego pozytywnego napięcia, które wpływa na wolę chrześcijanina, kiedy modli się o nawrócenie brata, proponuje mu drogę prawdziwej wiary, zaprasza go do chrztu (lub do spowiedzi, bierzmowania...). W ten sposób widzimy, jak wiele misji przekształca się w działania skoncentrowane na promocji społecznej odbiorców, redukując do minimum (lub do całości) prawdziwe znaczenie Jezusowego przykazania misyjnego: "Idźcie na cały świat i chrzcijcie...".

8: Ze słowem PIEKŁO dzieje się coś osobliwego. Nie zastępuje się go innym słowem, ale zmienia się znaczenie, pozostawiając tylko brzmienie bez zmian. Piekło jest tylko wewnątrz ziemskie: zbiór wszystkich niesprawiedliwych cierpień, które występują na świecie z powodu zła strukturalnego. Słyszałem kiedyś, jak pewien teolog powiedział, że "egzorcyzm jest uderzeniem przeciwko niesprawiedliwości, ponieważ diabeł nie istnieje". Jest to reprezentatywny przykład tego, co mamy dzisiaj. To opróżnienie z prawdziwego znaczenia prowadzi wielu chrześcijan do fałszywego bezpieczeństwa, co do wiecznego zbawienia, bez liczenia na wolną odpowiedź na łaskę Bożą.

Wniosek: trzeba pilnie zdemaskować diaboliczną strategię "zmiany" prawdy poprzez fałszywe użycie języka, i to nie tylko z zewnątrz, ale zaczynając od słów, których używamy w samym Kościele. Destrukcyjne działania rozpoczęły się wiele lat temu, a ich skutki są już dotkliwą rzeczywistością. adelantelafe.com/…uaje-arma-diabolica-para-narcotizar-la-conciencia/

Obecnie także intronizacja Chrystusa, jest rozumiana na odwrót . Chrystus cierpiał, był wywyższony na drzewie krzyża, a obecnie triumfuje, a pasterze cierniem koronują Jezusa Chrystusa , i mówią, że On chce królować tylko w; "serduszkach" - a nie tu i teraz w - i czyny (prawa) nie odzwierciedlają słów. Mówią że Bóg ma być Królem , ale nie na tej ziemi, ale w jakimś wszechświecie, mówią też że; Jezus Chrystus służył i ma służyć człowiekowi - ci pasterze nie chcą Prawdziwego Króla ale wolą pana tego świata i jemu wolą się kłaniać...

Jezus Chrystus Król Polski !
Jest ratunek dla Polski, jeśli Mnie uzna za swego Króla i Boga w zupełności przez Intronizację, nie tylko w poszczególnych częściach kraju, ale w całym państwie z rządem na czele… Następstwem Intronizacji Jezusa na Króla Polski byłaby bowiem zmiana konstytucji i obowiązujących praw – niezgodnych z przykazaniami Bożymi, a na państwo nakładałaby obowiązek zaprowadzenia w społeczeństwie sprawiedliwości ewangelicznej....

.


Obecnie zniewolenie przez QR - jest przedstawiane jako wolność
CUDOWNY MEDALIK
''(...)Obecnie także intronizacja Chrystusa, jest rozumiana na odwrót . Chrystus cierpiał, był wywyższony na drzewie krzyża, a obecnie triumfuje, a pasterze cierniem koronują Jezusa Chrystusa , i mówią, że On chce królować tylko w; "serduszkach" - a nie tu i teraz w - i czyny (prawa) nie odzwierciedlają słów. Mówią że Bóg ma być Królem , ale nie na tej ziemi, ale w jakimś wszechświecie, mówią …More
''(...)Obecnie także intronizacja Chrystusa, jest rozumiana na odwrót . Chrystus cierpiał, był wywyższony na drzewie krzyża, a obecnie triumfuje, a pasterze cierniem koronują Jezusa Chrystusa , i mówią, że On chce królować tylko w; "serduszkach" - a nie tu i teraz w - i czyny (prawa) nie odzwierciedlają słów. Mówią że Bóg ma być Królem , ale nie na tej ziemi, ale w jakimś wszechświecie, mówią też że; Jezus Chrystus służył i ma służyć człowiekowi - ci pasterze nie chcą Prawdziwego Króla ale wolą pana tego świata i jemu wolą się kłaniać...(...)''
-------
Episkopat przyjmuje Jezusa jako Króla, ale tylko w Cierniowej Koronie, czyli wyśmianego , wyszydzonego, wzgardzonego, oplutego, cierpiącego i jako ich sługę!
Edward7
„NOWA NORMALNOŚĆ” Polityka zastępuje religię, gardząc Panem Bogiem.
Komentarze Księdza Biskupa Ryszarda Williamsona
20 listopada 2021
NASI WŁADCY
Katolicy, pobudka! Jesteśmy na krawędzi, Kto wie, może zakażą nam jeść i pić.
Włoski arcybiskup Karol Maria Viganò, który żyje w ukryciu, gdyż zagraża mu śmiertelne niebezpieczeństwo, po raz kolejny opublikował godne podziwu słowa, które powinien …More
„NOWA NORMALNOŚĆ” Polityka zastępuje religię, gardząc Panem Bogiem.

Komentarze Księdza Biskupa Ryszarda Williamsona

20 listopada 2021
NASI WŁADCY

Katolicy, pobudka! Jesteśmy na krawędzi, Kto wie, może zakażą nam jeść i pić.
Włoski arcybiskup Karol Maria Viganò, który żyje w ukryciu, gdyż zagraża mu śmiertelne niebezpieczeństwo, po raz kolejny opublikował godne podziwu słowa, które powinien mówić każdy hierarcha, bronić i chronić owce Naszego Pana przez gangiem morderców, rozkoszujących się teraz skutecznym paraliżem tych, którzy powinni być pasterzami. A jeśli ci “pasterze” faktycznie wierzą i głoszą w pełnej zgodzie z wilkami, to czy naprawdę nie mogą zobaczyć dyktatorskiego uścisku tych wilków? Co za zaślepienie! Zaiste: “Tylko ja mogę wam teraz pomóc!” – powiedziała Matka Boża w 1973 roku. Poniżej jak zwykle streszczenie jasnych i prawdziwych słów Arcybiskupa, które przekazał za pomocą Internetu, do uczestników protestu, który miał miejsce w Turynie w dniu 18 października, przeciwko narzuceniu Włochom tzw. paszportu covidowego.

Globalistyczne elity zadeklarowały bez ogródek, jakie chcą stworzyć społeczeństwo. W dokumenach Światowego Forum Ekonomicznego poświęconych Agendzie 2030 czytamy: „Nie mam nic, nie mam prywatności, a życie nigdy nie było lepsze”. Własność prywatna zgodnie z planem globalistów musi zostać zniesiona i zastępiona przez dochód podstawowy, który pozwoli ludziom tylko to, co elity będą chciały im sprzedać. Agenda 2030 obejmuje oczywiście także pieniądz elektroniczny, z obowiązkiem kupowania i sprzedawania za pomocą karty powiązanej z paszportem covidowym i tzw. systemem zaufania społecznego.
Dyktatura sanitarna i nadciągająca dyktatura ekologiczna skutecznie legitymizują tworzenie systemu, który ma oceniać nasze postępowanie, a który już działa w Chinach i Australii. Każdej osobie zostanie przyznana ustalona liczba punktów, a gdy ktoś się nie zaszczepi albo będzie jadł za dużo mięsa, to będzie tracił punkty, a w konsekwencji straci dostęp do określonych towarów i usług. Ci tyrani chcą pozbawić nas własnych środków do życia, zmuszając nas do bycia tym, kim nie chcemy być, do życia tak, jak nie chcemy żyć, do wiary w rzeczy, które uważamy za bluźnierczą herezję.

“Nie możesz wykluczać innych” mówią nam, a jednocześnie pomiatają nami, dyskryminują nas, ponieważ chcemy zachować zdrowy rozsądek, ponieważ uważamy, że normą jest rodzina składająca się z mężczyny i kobiety, ponieważ chcemy chronic niewinność naszych dzieci, ponieważ nie chcemy zabijać dzieci w łonach matek, a ludzi starych w szpitalnych łóżkach. Twierdzą: „Szanujemy wszystkie kultury i tradycje religijne. Zaiste jest prawdą, że wszystkie bożki i przesądy znajdują swoje miejsce w ekumenicznym panteonie nowej powszechnej religii, której pragnie masoneria i bergoglianie. Ale jest jedna zakazana religia: prawdziwa Religia, której Pan Jezus nauczał Apostołów, a którą podaje do wierzenia Kościół katolicki. Kłamstwo króluje i nie ma miejsca dla prawdy.

Podkreslić trzeba, że nasz protest przeciwko paszportom covidowym nie może się ograniczać do rozważania jedynie tego jednego zagadnienia, jakkolwiek byłoby ono bezprawne i dyskryminujące, ale musi objąć całość sytuacji. Musimy wiedzieć, w jaki sposób rozpoznawać cele ideologii globalistycznej i tych, którzy są odpowiedzialni za tę zbrodnię przeciwko ludzkości i Panu Bogu. Jeśli nie zrozumiemy grożącego nam wszystkim zagrożenia, ograniczając się do zaprotestowania tylko do jednego, choć widocznego, szczegółu całego projektu, nie będziemy w stanie stawić silnego i odważnego oporu.
Jednakże mamy coś, czego globaliści nie mają. Mamy Wiarę, pewność, iż prawdziwa jest obietnica naszego Pana: „ Bramy piekielne nigdy go nie przemogą”. Wzywamy pomocy Najświętszej Maryi Panny, Janua Coeli, Bramy Niebios. Niech ta, która w Apokalipsie miażdży głowę starożytnego Węża, będzie naszą Królową i naszym Wodzem w bitwie, którą toczymy ufając w triumf Jej Niepokalanego Serca.
Kyrie eleison

(748) 13 listopada 2021 NASI WŁADCY

Znakomity inwestor wie, jak działa prawdziwy świat,
Powie nam, co czai się na nas w przyszłości.
Doug Casey o kolejnym „kryzysie” zaplanowanym przez globalne elity (internationalman.com):
Każdego roku najbardziej wpływowi światowi przywódcy spotykają się w Davos w Szwajcarii, gdzie reprezentują najbardziej widoczny element międzynarodowej kasty rządzącej. Osoby te należą jednocześnie także do wielu innych grup forsujących ten sam program, takich jak Grupa Bilderberg, Council of Foreign Relation czy też Bohemian Grove. Ci wszyscy ludzie są częścią tego, co moglibyśmy nazwać „światowym głębokim państwem”. Wszyscy się znają. Biorą udział w tych samych konferencjach i mają ten sam światopogląd. Żyją oni w swoim własnym świecie, w którym pozostałe 7,9 miliarda ludzi to obcy.

W 2019 roku, długo przed zgłoszeniem pierwszego przypadku COVID, Światowe Forum Ekonomiczne, które jest gospodarzem corocznych konferencji w Davos, zorganizowało warsztaty poświęcone możliwości wybuchu światowej pandemii – Event 201. Przeprowadzono wówczas symulację tego, w jaki sposób rozwija się pandemia oraz jak rządy, wielkie korporacje i media powinny w związku z nią postępować. To właśnie ta elita od lat planowała wirusa i jest zdolna, by zrobić z nim różne rzeczy. Przedstawiając się za przyjaciół ludzkości, usprawiedliwiają swój plan oczyszczenia puli genowej poprzez zredukowanie światowej populacji o 80 czy 90 %. Być może szczepionka zostanie wykorzystana, by doprowadzić po pewnym czasie do śmierci wielu ludzi i do pozbawienia płodności pozostałych. Być może zostanie ona wykorzystana jako środek dla wyszczepionego motłochu, posłusznych 80 %, by umieścić niezależne 20 % w obozach internowania dla niezaszczepionych. A być może aktualny wirus jest jedynie pierwszym ruchem szachowym, tj. po Delcie i Mu zaatakuje szalenie niebezpieczny „wariant” Zeta.

Jedno jest pewne, kontrolę nad całym aparatem państwowym sprawują dziś prawdziwie szaleni ludzie. Mają oni dokładnie taki sam profil psychologiczny jak rewolucjoniści francuscy (1789) czy komunistyczni (1917). Oni nie oddadzą władzy dobrowolnie. Przekształcają teraz kraj za krajem w państwa policyjne. To dzieje się dokładnie na naszych oczach w Australii – cały kraj jest odizolowany i zamknięty. Nakaz zamaskowania obowiązuje cały czas, ludzie nie mogą oddalić się od swojego domu dalej niż na klika mil, a w przeciwnym razie narażeni są na drakońskie kary. Nikt nie może wjechać do Australii, ani stamtąd wjechać!

Tutaj w USA paszporty covidowe są już w drodze. W jednym z ostatnich przemówień Biden wskazał na osoby niezaszczepione jako potencjalnego wroga – zagrożenie wewnętrzne. Za pomocą covidowego nonsensu elity grają kartą zdrowia. Grają one także kartą rasową i kartą wewnętrznego terroru. Z powodzeniem deprecjonują amerykańskie wartości i historię, jak również męskość jako taką, a w szczególności wśród białych. Za chwilę ponownie wrócą do oszustwa globalnego ocieplenia. „Plebs” nie będzie mógł nic zrobić, a zresztą większość popłynie z prądem, ponieważ od kilku pokoleń była indoktrynowana. Elity robią wszystko, co tylko mogą, by wzbudzać lęk. Lęk o nasze zdrowie, lęk wobec krajowego terroru, lęk wobec nieodpowiadania wymogom, lęk o klimat niszczący planetę. Strach to najpotężniejsza broń za pomocą której rządy kontrolują ludzi. Dzięki niemu elity kwitną. Strach to zdrowie współczesnego państwa.

W ten oto sposób dochodzimy do krawędzi wielkiego kryzysu, stanu podobnego do tego z 1914 czy 1939 roku. Jednak trzecia wojna światowa nie oprze się o broń nuklearną czy też konwencjonalną armię. Będzie ona przede wszystkim wojną cybernetyczną i biologiczną. Aspekt cybernetyczny będzie miał wielkie znaczenie, ponieważ cały świat funkcjonuje dziś dzięki komputerom i zaczyna coraz częściej sięgać po sztuczną inteligencję. Na początku tego roku Światowe Forum Ekonomiczne poświęciło wiele uwagi kwestii cyberataków zakłócających globalne łańcuchy logistyczne. Cyberpandemia i zamknięcie Internetu to niemal pewność, ponieważ dla elit, które chcą poddać wszystko swojej kontroli, istotne jest powstrzymanie ludzi przed organizowaniem się i stawianiem oporu, więc trzeba uniemożliwić ludziom możliwość porozumiewania się. Kyrie eleison.

(744) 16 października 2021 COVID = ZBRODNIA
Ten prawnik doskonale rozumie covidowe zło,
Oby otworzył swój rozum na sprawy Boże.
Niniejsze „Komentarze” nie wstydzą się tego, że tak często wracają do kwestii covidowej, czy raczej covidowego przestępstwa, ponieważ zapowiada się na to, że jeszcze przez pewien czas stanowić będzie ono główne pole bitwy pomiędzy szatanem a Bogiem o ludzkie dusze. Doktor Reiner Fuellmich jest prawnikiem pochodzącym z Niemiec, ale prowadzącym działalność międzynarodową, który z sukcesami pozywał, na zlecenie ofiar oszustw, wielkie niemieckie korporacje, takie jak Volkswagen czy Deutsche Bank. Zaprzecza on temu, że jest człowiekiem religijnym, ale wyraźnie nie lubi on oszustw. Kiedy tylko wyczuł wielkie kłamstwo covidowego nonsensu, wraz z grupą pomocników ruszył do boju. Po przeprowadzeniu rozmów z ponad setką polityków o lekarzy, przygotował podsumowanie wniosków, do których doszła jego ekipa, które w lipcu opublikował na swojej stronie internetowej w formie wywiadu pt. Stop Kontroli Świata. Poniżej streszczenie tych wniosków:

Tzw. covidowa „pandemia” jest zaplanowaną operacją przestępczą, bezprecedensową zbrodnią przeciwko ludzkości. Około 0,000001 % światowej populacji – grupa około 3.000 bardzo bogatych ludzi, do której należy klika Klausa Schwaba z Davos – próbuje zdobyć kontrolą nad resztą świata. Będzie konieczne przeprowadzenie drugiego procesu norymberskiego, by ukarać wszystkich odpowiedzialnych za to przestępców. W rzeczy samej grupa ponad 1.000 prawników oraz ponad 10.000 ekspertów medycznych pod przewodnictwem doktora Fuellmich rozpoczęła postępowania w sprawie zbrodni przeciwko ludzkości przeciwko amerykańskiemu Centrum dla Kontroli Chorób i Profilaktyki (Centers for Disease Control and Prevention), Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) i grupie z Davos.

Nigdy nie chodziło w tym wszystkim o wirusa czy zdrowie. Istotą problemu są elity, które odbierają ludzią wszelką wolność, by całkowicie od siebie uzależnić. Pragną one zmniejszyć liczbę ludzi poprzez depopulację, by ułatwić sobie kontrolowanie tych, którzy przeżyją. W covidzie nie chodzi o pieniądze, wszak najbogatsi ludzie mają już dużo więcej, niż potrzebują. Niemniej samozwańcze elity polityczne i społeczne wykorzystują pieniądze, aby korumpować lekarzy, pracowników medycznych i polityków. Na przykład prezydent Białorusi ujawnił, że oferowano mu niemal miliard dolarów w zamian za wprowadzenie lock downu w jego państwie. Elity używają także wszelkich możliwych technik psychologicznych, aby manipulować ludzi oraz całej rozmaitości gróźb, by ustawić w szeregu każdego, kto śmie stawiać im opór.
Tzw. „szczepionka” nie jest żadną szczepionką, ale kilka lat temu tzw. Światowa Organizacja Zdrowia zmieniła definicję „szczepionki”, aby ukryć swoją dzisiejszą złowieszczą terapię genową. Podobnie w 2009 roku zmieniono definicję „pandemii”, aby móc wywoływać wśród ludzi paniczny lęk przed wielką plagą, która w rzeczywistości wcale nie jest takich rozmiarów.

Covidowa „pandemia” została stworzona w oparciu o dwa kłamstwa. Po pierwsze, testy PCR, z których znaczna część jest fałszywie pozytywna. Za pomocą tego oszustwa uzasadnia się lock downy, obowiązkowe maseczki czy „szczepionki”. Po drugie, „infekcje bezobjawowe”, które sprawiają, że w pełni zdrowe osoby mogą rzekomo rozprzestrzeniać chorobę i zarażać innych. Służyło to sprawieniu, że człowiek zacznie się bać innego człowieka.
Winnowajcą jest globalizm – prywatne, międzynarodowe organizacje takie jak WHO czy Światowe Forum Ekonomiczne w Davos przejęły kontrolę nad całym światem. W 2019 roku rzeczy dojrzały do wybuchu – covid miał odwócić od tego uwagę. Europa jest głównym polem walk tej wojny. Europa jest bankrutem. Fundusze emerytalne zostały całkowicie okradzione. Dlatego właśnie elity pragną przejąć kontrolę nad Europą – nim ludzie pojmą, co się dzieje. W czasie tej wojny nie możemy uratować każdego. Ludzie stracą nie tylko swoje źródła utrzymania, bardzo wiele osób straci życie. Z punktu widzenia duchowego, jeśli przegramy te wojną, będzie do koniec ludzkości.
Kyrie eleison

23 października 2021 „NOWA NORMALNOŚĆ?”

Polityka zastępuje religię, gardząc Panem Bogiem.
Dopóki tego nie pojmiemy, będziemy chłostani.
Dzielny kapłan ks. Ed MacDonald, niegdyś członek FSSPX, dziś działający w Ruchu Oporu na drugim końcu świata (Australia i Nowa Zelandia), wydaje własne tradycjonalistyczne czasopismo zatytułowane The Broken Wheel [Złamane koło]. W jego trzecim wydaniu, które ukazało się w zeszłym miesiącu, kiedy to dążenie do podporządkowania wszystkiego covidowi doprowadziło do licznych dyskusji o „nowym porządku” i „nowej moralności”, ks. McDonald zamieścił interesujące słowo wstępne poświęcone temu, co jest „normalne” i udzielił odpowiedzi, która, jeśli tylko się ją rozważy, jest dogłębnie katolicka, ale która obecnie jest całkowicie nienormalna dla wielu współczesnych katolików. Oni – my – wszyscy z nas – musimy więcej myśleć! Oto streszczenie, długości mniej więcej jednej czwartej tekstu ks. MacDonalda (tradidi.com/resources/the-broken-wheel-issue-3.12/).

Rządzący współczesnym światem mówią nam, że będziemy mieć „nową” normalność. Z pewnością będzie to coś sztucznego i wymyślonego. Co zatem jest „normalne”? Dla nas ludzi normą czy zasadą jest poznać, kochać i służyć Panu Bogu. Wynika to z tego, że Pan Bóg nas stworzył. Jeżeli nie znam Boga, odchylam się od normy. Jeżeli nie kocham Boga czy też odmawiam służenia mu, zachowuje się w nienormalny sposób. Żyjąc w 2021 roku ani my, ani nasi rodzice nie mogli doświadczyć za wiele normalnego społeczeństwa. Na przykład, jedynie nieliczni z nas mieli to szczęście, by wieść normalne życie rodzinne, a jeszcze mniejsza jest liczba tych, którzy żyli zgodnie z normą świętości, jaką wyznaczył dla nas Pan Bóg. On stworzył nad dla nieba. Tylko święci mogą się tam dostać. Tylko święci żyją zgodnie z Bożą normą. Tylko święci są i byli naprawdę normalni.

Od ponad stu lat dewiacje przedstawia się jako coś normalnego. Przyzwyczailiśmy się do tego, dlatego nie nienawidzimy i nie brzydzimy się nią tak, jak powinniśmy. Publiczne praktykowanie fałszywych religii jest wielkim złem. Antykoncepcja, aborcja, eutanazja i rozwody są czymś nienormalnym. Dom, w którym nie szanuje się rodziców jest nienormalny. Żyjąc na Zachodzi tolerowaliśmy i żyliśmy z takim wynaturzonym postępowaniem tak długo, że trudno jest nam sobie dziś wyobrazić, jak powinno wyglądać katolickie społeczeństwo. Wszyscy pokochaliśmy „życie takim życiem, jakie sobie wybraliśmy”. Covidowe oszustwo położyło kres tym czasom. One minęły bezpowrotnie. Nigdy nie były normalne. Usychamy teraz z tęsknoty za czasami nieokiełznanej wolności, która w rzeczywistości była przyzwoleniem na czynienie zła. To był domek z kart zbudowany na piasku. Nie ma prawdziwej wolności, jeśli jej fundamentem nie jest prawda. Powinniśmy się radować, że te dni wraz z ich licznymi grzechami dobiegły końca. Żyjemy teraz w jawnie totalitarnym, komunistycznym systemie, w którym garstka ludzi, bezpośrednich sług szatana, podporządkowała sobie wszystkie zachodnie rządy. Mamy dziś na ziemi królestwo szatana. To nie jest problem polityczny i nie można go rozwiązać za pomocą polityki. Głupotą byłoby, gdyby katolicy walczyli teraz o przywrócenie nienormalnego społeczeństwa, które właśnie przeżywa swój koniec, społeczeństwa, w którym nie ma miejsca dla Chrystusa Króla.

Dlatego każdy z nas musi zapytać samego siebie: czy mój dom jest normalny? Czy Chrystus jest prawdziwie Królem w tym małym kąciku, podlegającym mojej władzy? Jeśli nie, musimy zrobić co tylko możemy, aby podporządkować nasze rodziny Chrystusowi Królowi, zaczynając od codziennego, rodzinnego różańca. Musimy być posłuszni Matce Bożej, odprawiać nabożeństwo pięciu pierwszych sobót miesiąca ze świadomą intencją zadośćuczynienia za bluźnierstwa przeciwko Niej. Musimy intensywnie modlić się za papieża i wszystkich biskupów, aby dokonali poświecenia Rosji Jej Niepokalanemu Sercu. Musimy pokutować za nasze grzechy, za zatwardziałych grzeszników, za publiczne grzechy papieża i hierarchów, a także za publiczne grzechy naszych przywódców politycznych. Powinniśmy błagać Naszego Pana, aby zesłał nam przywódców, którzy poprowadzą chrześcijańska armię, aby pobić nieprzyjaciół Boga i zaprowadzić katolicki ład społeczny.

Bóg wszystkim kieruje. Dopuszcza on te złe dni, abyśmy zostali sprawiedliwie ukarani na nasze grzechy. Jeżeli będziemy czynić pokutę i zmienimy nasze życie, cały świat stanie się szczęśliwy. Dążcie do osiągnięcia tej doskonałości, której Pan Bóg od was pragnie. Jedna święta dusza przynosi Kościołowi i światu więcej korzyści, niż niezliczona rzesza przeciętnych katolików.
Kyrie eleison

wordpress.com/komentarze-eleison/