Clicks987
valent
1
Na tomto místě, které je nám vzácné, zvěstujeme Slovo. Kdo vytrvá až do konce, bude spasen.More
Na tomto místě, které je nám vzácné, zvěstujeme Slovo.

Kdo vytrvá až do konce, bude spasen.
valent
"On nám přikázal, abychom hlásali lidu a se vší rozhodností dosvědčovali: To (Ježíš Kristus) je Bohem ustanovený soudce nad živými i mrtvými. O něm vydávají svědectví všichni proroci, že skrze něho dostane odpuštění hříchů každý, kdo v něho věří."