13:01
mirol
1968
Ile promili jest po jednym piwie? Jak długo wódka utrzymuje się w organizmie? www.youtube.com/watchMore
Ile promili jest po jednym piwie? Jak długo wódka utrzymuje się w organizmie?

www.youtube.com/watch
Nemo potest duobus dominis servire !
nie pij tych szczyn..